Δήμος Ελασσόνας – Διαύγεια

Πίνακας αποφάσεων που αναρτά στο Πρόγραμμα Διάυγεια ο Δήμος Ελασσόνας

ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑ Ημ/νια
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 13/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 13/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ 13/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ 13/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ 13/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 13/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 13/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 13/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 13/12/2017 02:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Ελασσόνας με 31-10-2017 12/12/2017 02:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Ελασσόνας με 31-09-2017 12/12/2017 02:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Ελασσόνας με 31-08-2017 31/08/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2381/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12/12/2017 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Aποφ : 2366 Απόφαση απασχόλησης μαθητείας ΕΠΑΛ 2017-Β' Φάση 12/12/2017 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑ: Μισθολογική Επανακατάταξη υπαλλήλου λόγω αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 15/11/2017 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 1961 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας, Τσακνάκη Αθανασίου του Γεωργίου, του κλάδου / ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, με βαθμό Α΄ 20/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 12/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 06/12/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 26/2017 ΙΔΙΟΚ. ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ¨ΙΣΟΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ¨ 01/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/12/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ» 12/12/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ» 12/12/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 12/12/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/12/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25923 06/12/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 08/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 08/12/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 370Μ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ- ΑΠΟΔΟΧΕΣ Β ΔΕΚ/ΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝ ΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 08/12/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 369Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β ΔΕΚ/ΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 08/12/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 368Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β ΔΕΚ/ΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 08/12/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 367Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β ΔΕΚ/ΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 08/12/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 366Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β ΔΕΚ/ΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 08/12/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 365Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β ΔΕΚ/ΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 08/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2341/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 08/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2342/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 08/12/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/12/2017 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 149Ε ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ 07/12/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ της υπ' αριθμ.11/2016 Εγκριση Δόμησης 07/12/2017 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Aποφ : 2332 Απόφαση απασχόλησης μαθητείας ΕΠΑΛ 06/12/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 220/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 06/12/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 227/17 - "ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΚ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ" 06/12/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 211Κ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 06/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25514 06/12/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 06/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25507 06/12/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 06/12/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/12/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25480 06/12/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25483 06/12/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25479 06/12/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25481 06/12/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 310/2017 «Συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου Κέντρο Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ελασσόνας». 27/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ AΡΙΘ. 26/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 06/12/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 307/2017 «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων». 27/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 292/2017 «Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για τη διενέργεια πληρωμών έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Δήμου Ελασσόνας». 27/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 222/2017 Ο.Ε. "ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" 06/12/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 220/2017 Ο.Ε. "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΕ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ" 06/12/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 223/2017 "ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" 06/12/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 221/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΧ ΣΤΗΝ ΔΕ ΚΑΡΥΑΣ 06/12/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου 20/03/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25422 30/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25420 30/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25426 30/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25421 30/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25425 30/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25424 30/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25423 30/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25410 30/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25396 28/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/12/2017 00:00:00
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Αριθμ. Απόφασης 309/2017 «Εξέταση αιτήματος της RURAL CONNECT για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Οικισμό Κλεισούρας». 27/11/2017 02:00:00
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Αριθμ. Απόφασης 308/2017 «Εξέταση αιτήματος της ΟΤΕ Α.Ε για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Τ.Κ. Φλάμπουρου». 27/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 305/2017 «Εξέταση αιτήματος της RURAL CONNECT για γνωμοδότηση σχετικά με την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου σε δημοτική δασική έκταση του Οικισμού Ασπροχώματος». 27/11/2017 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ. Απόφασης 304/2017 «Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός καφετέριας». 27/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 302/2017 «Εξέταση αιτήματος του Μορφωτικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Δομένικου». 27/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 299/2017 «Έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων εκμάθησης παραδοσιακών και σύγχρονων χορών και χορωδιών για παιδιά και ενήλικες». 27/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 298/2017 «Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων». 27/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 148Ε ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 05/12/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 147Ε ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 05/12/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 297/2017 «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από την παλιά δημοσιά μέχρι τα όρια του οικισμού (μέσω «Βλάχας») Δ.Κ. Τσαριτσάνης». 27/11/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 44_17 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 05/12/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 295/2017 «Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΠΕΤΑ Α.Ε. για το έργο Κατάρτιση σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας και κλίματος». 27/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER 05/12/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 288/2017 «Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ` τριμήνου 2017». 27/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 265/2017 «Τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη μεταφορά των αποθεματικών στην Τράπεζα της Ελλάδος». 31/10/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 146Ε ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 04/12/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 145Ε ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 04/12/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 144Ε ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 04/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2317/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 04/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ 20/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΡΔΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ URANUS 17/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 20/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 20/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24471 27/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24246 27/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24245 27/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24507 27/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24238 27/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24230 27/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24229 27/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24237 27/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24244 27/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20831 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19543 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24813 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24814 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24671 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24702 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24519 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24497 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24677 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24073 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20704 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24673 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24672 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24158 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19557 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20702 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24498 28/11/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 225/2017 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 04/12/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 15/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/11/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 36-2017, ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΙΔΙΟΚΤ.: ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΘΕΣΗ: ΕΛΑΣΣΟΝΑ 19/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 364Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 30/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 363Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 30/11/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 43_2017 ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ "ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ" 30/11/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 44-2017, ΤΙΤΛΟΣ: ΝΕΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ, ΘΕΣΗ: ΚΑΛΥΒΙΑ, ΙΔΙΟΚΤ.: ΚΩΣΤΑΦΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 30/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 362Μ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛ 30/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 361Μ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛ 30/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 293/2017 «Γνωμοδότηση επί των προτεινόμενων μεταβολών των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 27/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 290/2017 «Αποδοχή και απόδοση της χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 27/11/2017 02:00:00
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Αριθμ. Απόφασης 289/2017 «Αποδοχή και απόδοση της τακτικής επιχορήγησης μηνός Νοεμβρίου του ΟΚΠΑΠ». 27/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2297/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 29/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2296/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 29/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2295/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 29/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2293/2017 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 29/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 29/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2292/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 29/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 29/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 296/2017 «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου Κατασκευή υποδομών (Ανελκυστήρας) για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε ΚΧ στην Δ.Κ. Ελασσόνας». 29/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 226/17 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 29/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/11/2017 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑ: «Μετάταξη της υπαλλήλου Γκουνέλα Αικατερίνης του Γεωργίου από το Δήμο Βόλου, στο Δήμο Ελασσόνας» 13/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 284/2017 «Έγκριση πρόσληψης πληρεξούσιου δικηγόρου». 31/10/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2283/2017 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2284/2017 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2285/2017 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2282/2017 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Ελασσόνας 28/11/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΙΔΙΟΚ. κ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΟΥΡΙΔΗ 28/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 219/2017 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 28/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 28/11/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.1195/1973 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 28/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ 2281/2017 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 360Μ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ 01/10-15/10/2017 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 28/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 359Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 28/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 358Μ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 28/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 303/2017 «Εξέταση αιτημάτων του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας». 27/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 301/2017 «Έγκριση εκμίσθωσης χώρου της κεντρικής πλατείας της Δ.Κ. Ελασσόνας για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς». 27/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 285/2017 Έγκριση της υπ’ αριθμό 15/2017 μελέτης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Δ.Ε. Λιβαδίου». 31/10/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 28/11/2017 02:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 24/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 27/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 25/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 27/11/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 42-2017, ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΘΕΣΗ: ΚΑΛΥΒΙΑ, ΙΔΙΟΚΤ. ΝΤΑΜΠΩΣΗ ΝΚ. 27/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 215/2017 «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017». 17/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 210/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘ. ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 27/11/2017 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ. απόφασης 217/2017 «Έκθεση εσόδων – εξόδων (Γ΄ τριμήνου 2017) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2017» 17/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/11/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ: 41-2017, ΤΙΤΛΟΣ: ΝΕΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΣΤΕΓΑ (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ), ΘΕΣΗ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΙΔΙΟΚΤ. ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24/11/2017 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ. Αποφ.:2268/2017 Αποσφράγιση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 24/11/2017 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 44/2017 Άρση προσωρινής ανάκληση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 24/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 24/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 24/11/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 43-2017, ΤΙΤΛΟΣ: ΝΕΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ, ΘΕΣΗ:ΚΑΛΥΒΙΑ, ΙΔΙΟΚΤ. ΚΩΣΤΑΦΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 24/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 23/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24277 23/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24288 23/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24283 23/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24281 23/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24279 23/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24280 23/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24276 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2017 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 193Κ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 22/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24178 22/11/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 22/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2017 Ο.Ε. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 22/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 214/17 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 22/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 218/17 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 22/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 21/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/11/2017 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 357 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΠΟΔΟΧΕΣ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝ ΘΕΣΗΣ) 21/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 356Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 355Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 354Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 353Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 352Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 351Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 21/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 20/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ, 23/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 20/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 20/11/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 40-2017, ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΙΔΙΟΚΤ.: ΜΠΙΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 20/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22812 20/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22817 20/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22820 20/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22815 20/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22819 20/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22813 20/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22814 20/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22816 20/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22818 20/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22807 31/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22871 31/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22808 31/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22809 31/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22811 31/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22805 20/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22806 20/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23360 13/11/2017 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 192Κ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΟΧ 20/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23359 13/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23408 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16878 14/11/2017 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 350Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ 20/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 349Μ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 20/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 348Μ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 20/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 347Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 20/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 345Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 20/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 344Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 20/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 346Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 20/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 343Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 20/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 342Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 20/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 341Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 20/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 340Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 20/11/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 39-2017, ΤΙΤΛΟΣ: ΝΕΑ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ, ΘΕΣΗ: ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΙΔΙΟΚΤ.: ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔ. 20/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23205 14/11/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 200/17 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 20/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23481 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23454 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23480 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22706 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22706 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22321 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23392 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23453 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23452 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23450 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23451 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22320 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23442 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23405 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 856 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 855 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22322 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23011 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15719 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23410 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23352 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15720 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22874 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23415 14/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 29187/16 13/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23122 13/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23290 13/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23396 13/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23009 08/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23007 08/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23006 08/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23008 08/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22822 07/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22560 07/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21798 25/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21796 25/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21795 25/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21794 25/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21666 25/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21665 25/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21664 25/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21661 25/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21663 25/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21662 25/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 31368/12 25/10/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 211/2017 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΩΤΟΥ ΤΚ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ" 20/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 20/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18829 19/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 20/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 20/11/2017 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ. απόφασης 216/2017 «Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι του κ. Καπετάνου Δημητρίου». 17/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 213/2017 «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου». 17/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 209/2017 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων στους Παιδικούς Σταθμούς 2017». 17/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 207/2017 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. στην Τ.Κ. Στεφανοβούνου». 17/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 206 /2017 Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. στην Τ.Κ. Στεφανοβούνου». 17/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 204 /2017 Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση και ηλεκτροφωτισμός κοιμητηρίου Τ.Κ. Σαρανταπόρου». 14/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 268/2017 «Έγκριση συμψηφισμού οφειλόμενων μισθωμάτων για τον δημοτικό ξενώνα Βερδικούσιας με εργασίες συντήρησης που πραγματοποίησε ο μισθωτής». 31/10/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 244/2017 Περίληψη «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών εορτασμού της 6ης Οκτωβρίου" «Ελευθέρια Τσαριτσάνης, Ελασσόνας, Σαρανταπόρου» 18/09/2017 03:00:00
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 208/2017- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 16/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφ.: 2186 Διακοπή λειτουργίας δημοτικού σχολείου Βλαχογιαννίου 16/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/11/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Εντολή μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους εκτός έδρας». 15/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 10/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 26/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 15/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 129Ε ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 01/08-30/10/2017 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΑΧ 15/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 128Ε ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 01/08-30/10/17 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΑΧ 15/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/11/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΙΔΙΟΚ.καςΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 27/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 15/11/2017 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 2176 ΘΕΜΑ: Μισθολογική Επανακατάταξη υπαλλήλου λόγω αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 14/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/11/2017 00:00:00
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Αριθμ. Απόφασης 287/2017 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού γα τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Ελασσόνας» 07/11/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Από άποψη δομική & στατική (Π.Δ. 13/04/1929 «Περί επικινδύνων οικοδομών») T.K. ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ 13/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18814 19/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18815 19/09/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΕΡΑΜΩΝ Από άποψη δομική (Π.Δ. 13/04/1929 «Περί επικινδύνων οικοδομών») - Τ.Κ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 13/11/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΕΡΑΜΩΝ -Τ.Κ. ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ Από άποψη δομική (Π.Δ. 13/04/1929 «Περί επικινδύνων οικοδομών») 13/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/11/2017 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 124Ε/17 - ΚΑΡΤΣΑΦΛΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ. Απόφ.: 2036 Απόφαση παροχής κοινωφελούς εγασίας 13/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 202/2017 «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων μέσων επί δικαστικής απόφασης». 13/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 191/2017 «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου». 17/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 126Ε ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ 13/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 201/2017 «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων μέσων επί δικαστικής απόφασης». 13/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/11/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΕΡΑΜΩΝ Από άποψη δομική (Π.Δ. 13/04/1929 «Περί επικινδύνων οικοδομών») 13/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22770 31/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 10/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 269/2017 «Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε πυρόπληκτη οικογένεια» 31/10/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 246/2017 «Έγκριση διοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης στην Δ.Κ. Ελασσόνας και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των σχετικών δαπανών» 18/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 245/2017 «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου» 18/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 339Μ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ Β ΔΕΚ/ΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝ ΘΕΣΗΣ) 10/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 338Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β ΔΕΚ/ΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 337Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β ΔΕΚ/ΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 336Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β ΔΕΚ/ΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 335Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β ΔΕΚ/ΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 334Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β ΔΕΚ/ΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 333Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β ΔΕΚ/ΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 27/10/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "πΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ" 17/10/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 9-2017 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΙΔΙΟΚΤ.: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΘΕΣΗ: ΕΛΑΣΣΟΝΑ 09/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 286/2017 «Έγκριση τροποποίησης της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΕΛ». 07/11/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 10-2017 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ - ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΙΔΙΟΚΤ.: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΘΕΣΗ: ΕΛΑΣΣΟΝΑ 09/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23056 08/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/11/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 281/2017 «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΕΛ για την εκτέλεση της πράξης «Αντιμετώπιση της Λειψυδρίας» 31/10/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 280/2017 «Εξέταση αιτήματος της ΟΤΕ Α.Ε. για μίσθωση δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Καλυβίων της Τ.Κ. Κοκκινοπηλού για την εγκατάσταση σταθμού βάσης τηλεπικοινωνιών» 31/10/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 277/2017 «Εξέταση αιτήματος Συλλόγου για οικονομική ενίσχυση» 31/10/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 264/2017 «Τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος» 31/10/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθμ. Απόφασης 263/2017 «Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων». 31/10/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 192 Ο.Ε. " ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017" 08/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/11/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 274/2017 «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δ.Ε. Ποταμιάς» 31/10/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Απόφαση υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας" 07/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/11/2017 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 122Ε ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΗΣ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01/08-30/10/2017 08/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 272/2017 «Έγκριση υποβολής αιτήματος για την έκδοση δασικών ρυθμιστικών διατάξεων καυσοξύλευσης» 31/10/2017 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ. Απόφασης 283/2017 «Γνωμοδότηση για την κατά παρέκκλιση από τους όρους δόμησης ανέγερση μεταλλικού υπόστεγου ιδιοκτησίας της κ. Δημητρούλας Μπασιά στην Τ.Κ. Σαρανταπόρου» 31/10/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22932 08/11/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 282/2017 «Έγκριση διάλυσης της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης Ανάπλαση – διαμόρφωση της περιοχής κεντρικής πλατείας Ελασσόνας» 31/10/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22897 07/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22896 07/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22895 07/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/11/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/11/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 03/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 03/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 03/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 03/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 03/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΔΕ ΚΑΡΥΑΣ 02/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΚΑΡΥΑΣ 02/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΔΕ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 02/11/2017 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ. Απόφασης 278/2017 «Εξέταση αιτήματος της κ. Ζωής Τσακίρη για μίσθωση δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Ασπροσώματος της Τ.Κ. Λόφου με σκοπό την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής της μονάδας» 31/10/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 02/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 273/2017 «Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων» 31/10/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 275/2017 «Έγκριση της υπ’ αριθμό 14/2017 μελέτης του έργου Ανάπλαση Κ.Χ. στην Τ.Κ. Στεφανοβούνου» 31/10/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 276/2017 «Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτές» 31/10/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 271/2017 «Γνωμοδότηση για την απαγόρευση βόσκησης σε συστάδες του διακατεχόμενου δάσους «Σκοτίνα» οι οποίες πρόκειται να υλοτομηθούν» 02/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 267/2017 «Έγκριση εκποίησης της χρήσιμης ξυλείας των δασών «Τσακνιάς» και «Σκοτίνα» 02/11/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΙΔΙΟΚ. καςΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΜΠΑΡΜΠΗ & καςΕΛΕΝΗΣ ΣΠΑΠΗ 02/11/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 266/2017 «Αποδοχή και απόδοση της τακτικής επιχορήγησης μηνός Οκτωβρίου του ΟΚΠΑΠ» 02/11/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ» 02/11/2017 02:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 42-2017, ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ, ΙΔΙΟΚΤ.: ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΣΗ: ΕΛΑΣΣΟΝΑ 01/11/2017 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22384 31/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22379 31/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22383 31/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22381 31/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22380 31/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22385 31/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22382 31/10/2017 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 332Μ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛ 01/11/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 331Μ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛ 01/11/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22354 30/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22353 30/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 31/10/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 31/10/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 330Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 31/10/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 329Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 31/10/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΤΕΛ". (ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΙΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 31/10/2017 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 196/17 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΗΓΟΡΟΥ 17/10/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 195/17 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΎΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 17/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 328Μ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 31/10/2017 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθ. Απόφασης 2037/2017 Δημάρχου Ελασσόνας 30/10/2017 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 181Κ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 30/10/2017 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22171 26/10/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" 17/10/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" 17/10/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 203/17 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-18" ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 27/10/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 27/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21999 26/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22003 26/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22006 26/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22002 26/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22004 26/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22007 26/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22000 26/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22005 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΙΔΙΟΚ.καςΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΥ του ΑΝΤ. 26/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ 26/10/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΙΔΙΟΚ. καςΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΦΑΚΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 26/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 38-2017, ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΙΔΙΟΚΤ.: ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΣΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ 25/10/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΩΣ 30-10-2018" ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 25/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.807/1977 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 25/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΙΚΙΝΗΤΟΥ 12/07/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 37-2017, ΤΙΤΛΟΣ:ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΠΑΤΑΡΙ, ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΙΔΙΟΚΤ.: ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΣΗ: ΕΛΑΣΣΣΟΝΑ 20/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΚΑΡΥΑΣ 24/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 24/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 24/10/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 41-2017, ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΙΔΙΟΚΤ.: ΜΠΙΛΑΣ Φ., ΘΕΣΗ: ΕΛΑΣΣΟΝΑ 24/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 24/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 23/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2017 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 327Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ) 23/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 326Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 23/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 325Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 23/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 324Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 23/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 323Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 23/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 322Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 23/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2017 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 321Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 23/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθμ. απόφασης 188/2017 Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών φραγμάτων Δ.Ε. Ολύμπου». 20/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21394 19/10/2017 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 172Κ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΙΔΟΧ 20/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 320Μ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ 01/08-30/09/17 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ 20/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 319Μ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 20/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 318Μ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 20/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 317Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ 16-30/09/17 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 20/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 316Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ 01-15/09/2017 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 20/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 315Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ 24-30/08/2017 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ 20/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 314Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ 20/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 313Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 20/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 312Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 20/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 311Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 20/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 310Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 20/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 309Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 20/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 308Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 20/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 307Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 20/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 306Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 20/10/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 194/2017 Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ραμπών και τεχνικών στην Δ.Ε. Ποταμιάς». έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη). 17/10/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 190/2017 «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 17/10/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 24-2017 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 20/10/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 187/2017 Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου στίβου Γυμνασίου Ελασσόνας». έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη). 17/10/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 27-2017 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 20/10/2017 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Aποφ : 1936 ΘΕΜΑ : ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 1/2017» 19/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 19/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21392 19/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21397 19/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21395 19/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21396 19/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20998 16/10/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 218/2017 «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τέλεση του ετήσιου μνημόσυνου του Γεωργάκη Ολύμπιου στην Δ.Κ. Λιβαδίου» 30/08/2017 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20988 16/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21146 17/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14224 17/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14224 17/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14224 17/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19544 04/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19133 16/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20973 16/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20910 16/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19538 16/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13996 16/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20975 16/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20987 16/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17729 16/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17923 16/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 35-2017, ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΙΔΙΟΚΤ. ΨΑΡΡΙΑΝΗΣ Γ., ΘΕΣΗ: ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΛΟΦΟΥ 19/10/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 18/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 34-2017, ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΕΣ: 91/2005 ΚΑΙ 103/2007, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ, ΘΕΣΗ: ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΛΟΦΟΥ 19/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21341 17/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21328 17/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2017 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ: 1684 Άδεια άνευ αποδοχών 19/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΧΡΙ 30-10-2018" 17/10/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 27/2017 16/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/10/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 199/2017 «Έγκριση καθιέρωσης εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας». 11/07/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 168/2017 «Έγκριση αδελφοποίησης του Δήμου Ελασσόνας με τον Δήμο Trstenik Σερβίας» 21/06/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/10/2017 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 467Π/17 - ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΙΜΩΝΑΣ 16/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 468Π/2017 - ΒΑΘΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 113Ε/17 - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 16/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 112Ε/2017 - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 16/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 114Ε/17 - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 16/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 469Π/17 - ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ 16/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 115Ε/2017 - Α.Ο. ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 16/10/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 27/2017 16/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Δ.Κ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 16/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 13/10/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 40/2017, ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΙΔΙΟΚΤ.: ΨΑΡΡΙΑΝΗΣ Γ., ΘΕΣΗ: ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΛΟΦΟΥ 13/10/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 39/2017, ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, ΙΔΙΟΚΤ.: ΚΩΣΤΑΦΑΚΑΣ ΚΩΝ., ΘΕΣΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ 13/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2017 00:00:00
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Αριθμ. Απόφασης 262/2017 «Έγκριση υποβολής συμπληρωματικού αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2017». 11/10/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 38-2017, ΤΙΤΛΟΣ:ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΙΔΙΟΚΤ.: ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ& ΣΙΑ Ο.Ε., ΘΕΣΗ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 12/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/10/2017 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ. Απόφ.: 1878/2017 "Ανάκληση απόφασης ορισμού εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου" 11/10/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 37/2017, ΤΙΤΛΟΣ:ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΕΣ: 91/2005 ΚΑΙ 103/2007, ΙΔΙΟΚΤ.:ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΘΕΣΗ: ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΛΟΦΟΥ 12/10/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 18/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 18/09/2017 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20727 10/10/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 240/2017 «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών». 18/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/10/2017 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Aποφ : 1852 ΘΕΜΑ : ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 1/2017» 09/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 305Μ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝ ΘΕΣΗΣ) 10/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 304Μ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 303Μ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 302Μ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 301Μ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 300Μ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 299Μ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 09/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 09/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ 09/10/2017 03:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 09/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 27/09/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.54/1991 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 05/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 232/2017 «Έγκριση διόρθωσης της 184/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί Έγκρισης του Κανονισμού ετήσιας Εμποροπανήγυρης Ελασσόνας». 30/08/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 298Μ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ 04/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2017 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 104Ε ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 04/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 04/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 103Ε ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 04/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 04/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20202 04/10/2017 00:00:00
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 27/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/10/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/10/2017 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 1803 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 02/10/2017 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 1802 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 02/10/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/10/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΕ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 03/10/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ" 03/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΕ ΟΛΥΜΠΟΥ 03/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 100Ε ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΥ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΒΑΣΕΙ ΑΡ. 33 ΤΟΥ Ν. 4483/2017 03/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20115 29/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20117 29/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20116 29/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20118 29/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20120 29/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20119 29/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 29/09/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΟΙΑΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 02/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 297Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 02/10/2017 03:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ" 02/10/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 6/2015 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 02/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 296Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡ. 24 ΤΟΥ Ν. 4479/17 02/10/2017 03:00:00
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 02/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 02/10/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 257/2017 «Έγκριση μερικής τροποποίησης της υπ’ αριθμό 186/2017 απόφασης και εξαίρεση από την μετατόπιση και δημοπράτηση περιπτέρου στην Δ.Κ. Ελασσόνας» 18/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ 28/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 295Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛ 02/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 294Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΛ 02/10/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 293Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 02/10/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απιθμ. Απόθ : 1749 Απευθείας ανάθεση εργασιών για την καταγραφή, ψηφιοποίηση και καθορισμό κριτηρίων για την αξιοποίηση ΑΠΕ σε Δημοτικά οικόπεδα/κτίρια του Δήμου Ελασσόνας 27/09/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 36_2017 ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 29/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2017 00:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΧΡΙ 30-10-2018 29/09/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 29/09/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 18/09/2017 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19899 29/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1793/17 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 29/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ" 29/09/2017 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19871 29/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΕ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 29/09/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 160Κ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡ/ΤΟΣ ΟΑΕΔ 28/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" 26/09/2017 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 749 26/09/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ¨" 26/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 292Μ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 28/09/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 33/2017 ΚΩΣΤΑΦΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΙΟΥ" 18/09/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 27/09/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 27/09/2017 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19307 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19570 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19458 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19570 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19504 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19459 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19570 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19479 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15410 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19493 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19552 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19512 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19503 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19549 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19550 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19551 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15086 26/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13995 26/09/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΙΔΙΟΚ.κ.ΘΩΜΑ ΚΩΣΤΑΦΑΚΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 27/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/09/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ" 26/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 26/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ" 27/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/09/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 18/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ" 26/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2017 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 26/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 18/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/09/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 260/2017 «Τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αίτημα παροχής συναίνεσης για διενέργεια ερευνητικών εργασιών εξεύρεσης μαρμάρου και συναφούς ψηφίσματος των κατοίκων της Τ.Κ. Γιαννωτών» 18/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 249/2017 «Εξέταση αιτήματος της εταιρείας RURAL CONNENCT για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στον Οικισμό Φλάμπουρου και στα Καλύβια Αναλήψεως» 18/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 238/2017 «Έγκριση του πορίσματος της Επιτροπής καθορισμού του τιμήματος αγοράς ακινήτου στην Δ.Κ. Τσαριτσάνης» 18/09/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 25/09/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.3123/1968 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 25/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣ 165/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ" 18/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 291Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 290Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 289Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 288Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 287Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 286Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 285Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α ΔΕΚ/ΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19180 22/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19182 22/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19181 22/09/2017 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ. Απόφαση: 1297 ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη Λύση υπαλληλικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας Λάζαρου Σαββίδη του Συμεών. 08/08/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 11-2015 22/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 252/2017 «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας». 18/09/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 12-2015 21/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 261/2017 «Αποδοχή και απόδοση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου». 18/09/2017 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ. Απόφασης 256/2017 «Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών». 18/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 255/2017 «Έγκριση υποβολής αιτήματος για την ένταξη των δημοτικών βοσκήσιμων γαιών στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν την Περιφέρεια Θεσσαλίας». 18/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 243/2017 «Καθορισμός των ειδικοτήτων για την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ τα οποία θα εργαστούν σε υπηρεσίες μη ανταποδοτικού χαρακτήρα». 18/09/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/2017 21/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 241/2017 «Αποδοχή και απόδοση της χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 18/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2017 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 284Μ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 21/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 283Μ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 21/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 282Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΩΣ 14/09/2017 ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 21/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 281Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΩΣ 14/09/17 ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 21/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 280Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΩΣ 16/09/2017 (ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΕΡΓΩΝ 21/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 279Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 21/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 278Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 21/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 277Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 21/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 276Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 21/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 252/2017 «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας». 18/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 275Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 21/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 274Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 21/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 273Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΑΧ 21/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 272Μ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ 21/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 253/2017 «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου Διαμόρφωση προαύλιου χώρου 1ου Γυμνασίου». 18/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 251/2017 «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, θέσεων ταφής, οστεοφυλακίων και συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων εντός κοιμητηρίου Δ.Κ. Τσαριτσάνης». 18/09/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αριθμ. Απόφασης 250/2017 «Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων και κλήρωση των Δημοτικών Συμβούλων που θα συμμετέχουν σε αυτές» 18/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 248/2017 «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Αντικατάσταση στέγης Κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου Καλλιθέας» 18/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 247/2017 «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας». 18/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθμ. Απόφασης 239/2017 «Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΟΚΠΑΠ». 18/09/2017 03:00:00
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Αριθμ. Απόφασης 242/2017 «Αποδοχή και απόδοση της τακτικής επιχορήγησης μηνός Σεπτεμβρίου του ΟΚΠΑΠ». 18/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ" 18/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΤΕΛ" 18/09/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 35-2017, ΤΙΤΛΟΣ: ΝΕΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΣΤΕΓΑ (ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ), ΙΔΙΟΚΤ.: ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΣΗ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 21/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Τ.Κ. ΔΟΛΙΧΗΣ" 18/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΘΙΟΥ 20/09/2017 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΒΑΛΙΩΤΗ ΖΗΣΗ, Τ.Κ. ΜΗΛΕΑΣ 20/09/2017 03:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 4Χ/17 20/09/2017 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 18/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2017 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 1686 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας μητρότητας-κυοφορίας». 19/09/2017 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18805 19/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18797 19/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18800 19/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18801 19/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18804 19/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18799 19/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18794 19/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 188808 18/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18806 18/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18807 18/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18795 19/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18793 19/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18803 19/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18798 19/09/2017 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2017 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 32/2017, ΤΙΤΛΟΣ: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ, ΙΔΙΟΚΤ.: ΠΑΖΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΣΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΓΗ 19/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ως ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠ΄ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΥΡΔΗΣ 18/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ως ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠ΄ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ κ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18/09/2017 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18752 18/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18751 18/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18816 18/09/2017 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18750 18/09/2017 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 18/09/2017 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18/09/2017 03:00:00