Δήμος Ελασσόνας: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2024-2028

Νέα 0
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2024-2028 Δημόσια διαβούλευση με τοπικούς, επαγγελματικούς, συνεταιριστικούς φορείς αλλά και με τους πολίτες του Δήμου οργανώνει ο Δήμος Ελασσόνας, στο ...