Δείκτης δραστηριότητας κουνουπιών

Κανένα Οι προϋποθέσεις δεν είναι ευνοϊκές για τα κουνούπια
Χαμηλή Προϋποθέσεις ελάχιστα ευνοϊκές για τα κουνούπια (χαμηλή δραστηριότητα)
Μέτρια Προϋποθέσεις ευνοϊκές για τα κουνούπια (μέτρια δραστηριότητα)
Υψηλή Προϋποθέσεις πολύ ευνοϊκές για τα κουνούπια (υψηλή δραστηριότητα)
Πολύ Υψηλή Προϋποθέσεις πάρα πολύ ευνοϊκές για τα κουνούπια (πολύ υψηλή δραστηριότητα)


…επιστροφή στον Καιρό!