Αρχίζουν τη ∆ευτέρα, 13 Ιανουαρίου οι χειµερινές εκπτώσεις

Νέα 0
Αρχίζουν τη ∆ευτέρα, 13 Ιανουαρίου οι χειµερινές εκπτώσεις

Σύµφωνα µε το ν. 4177/2013, οι χειµερινές εκπτώσεις έτους 2020 θα αρχίσουν τη ∆ευτέρα, 13 Ιανουαρίου
και θα λήξουν το Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020.
Από την σύνθεση των σχετικών µε τις εκπτώσεις διατάξεων (άρθρο 15 ν. 4177/2013 και άρθρο 3 της ΥΑ
56885/10-11-2014), προκύπτει ότι, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας µειωµένης τιµής των
αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται µε έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εµπορική επικοινωνία
ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον πραγµατοποιούνται εκπτώσεις σε ποσοστό µεγαλύτερο από το 60% του
συνόλου των πωλούµενων ειδών, το ποσοστό έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην
προθήκη του καταστήµατος και σε οποιαδήποτε άλλη εµπορική επικοινωνία. Στην περίπτωση που υπάρχουν
διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του
παρεχόµενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις
αφορούν επιλεγµένα είδη µε αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
Στην πράξη, η αναγραφή παλιάς και νέας τιµής είναι επιβεβληµένες και υποχρεωτικές, ενώ η αναγραφή
ποσοστού έκπτωσης είναι καταρχήν δυνητική. Στις περιπτώσεις που οι µειωµένες τιµές επεκτείνονται σε
ποσοστό ανώτερο του 60% των πωλουµένων ειδών της επιχείρησης, τότε και µόνο τότε η αναγραφή ποσοστού
καθίσταται υποχρεωτική, οπότε –επιβεβληµένα- θα αναγράφονται και τα δύο, ήτοι παλιά και νέα τιµή και
ποσοστό έκπτωσης. Ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η µειωµένη τιµή, πρέπει να
αντιστοιχεί στην αλήθεια και να µην είναι ανακριβής. Οι καταστηµατάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου,
να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιµή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται
στην πραγµατικότητα.
Θυµίζουµε ότι, σε ελέγχους που πραγµατοποίησε κατά το παρελθόν η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου,
διαπιστώθηκε ότι πολλοί επιχειρηµατίες, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον σχετικό φόρτο εργασίας,
δεν αναγράφουν στα υπό έκπτωση προϊόντα την παλιά και την νέα τιµή αλλά καταφεύγουν στην χρήση
γενικευµένου ποσοστού µείωσης. ∆εν χρειάζεται να τονίσουµε ότι αυτή η πρακτική, όσο και αν γίνεται
καλοπροαίρετα, παραβιάζει το νόµο και επισύρει αυστηρές κυρώσεις, θεωρούµε δε ότι ειδικά αυτή την εποχή
είναι εντελώς αχρείαστο να επιβάλλονται αναίτια πρόστιµα που µπορεί να πλήξουν την βιωσιµότητα της
επιχείρησης. Επιβάλλεται λοιπόν προσοχή από τους εµπόρους, ώστε να αναγράφουν πρώτα απ’ όλα την
παλιά και νέα τιµή των προϊόντων και κατόπιν –εφόσον το θέλουν ή πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµουτο ποσοστό έκπτωσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται
πρόστιµο ποσού ίσου µε το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε
διάστηµα πέντε (5) ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης
επιχείρησης.
Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους
ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόµενων τιµών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόµενων µε έκπτωση
προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται
πρόστιµο ποσού ίσου µε το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ. Εφόσον το σχετικό πρόστιµο επιβληθεί για δεύτερη φορά ως προς την ίδια παράβαση µέσα
σε διάστηµα πέντε (5) ετών, τότε αυτοµάτως αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της
συγκεκριµένης επιχείρησης.
Αρµόδιες ελεγκτικές αρχές σύµφωνα µε το νόµο είναι:
α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
β) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
γ) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
δ) Οι ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.
στ) Οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους.
Αρµόδια αρχή για την επιβολή των προστίµων είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,
όπου διαπιστώνεται η παράβαση. Οι παραπάνω Υπηρεσίες ελέγχουν την εφαρµογή τόσο της νοµοθεσίας για
τις εκπτώσεις όσο και αυτής που αφορά στις Κυριακές.
Τέλος, υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήµατα µπορούν
να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των
εκπτώσεων, ήτοι στις 19 Ιανουαρίου 2020. Υπενθυµίζουµε ότι, το πλαίσιο ωραρίου για την ανωτέρω
Κυριακή καθορίζεται από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.

Πηγή: www.elassonanews.gr


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.