Βάσεις 2016 εκτιμήσεις & στατιστικά στοιχεία

Νέα 0
Βάσεις 2016 εκτιμήσεις & στατιστικά στοιχεία

ΤΣΙΑΝΤΕΣ 00624

Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί οι φετινές πανελλαδικές έχουν νέα στοιχεία που δυσκολεύουν πολύ τη σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές:

 • λιγότερα μαθήματα (αν και αυτό από μόνο του δεν θα αποτελούσε εμπόδιο σύγκρισης)
 • απουσία του προφορικού βαθμού
 • έχουν αλλάξει οι προσανατολισμοί και τα επιστημονικά πεδία

Μία στοιχειώδης σύγκριση μπορεί να γίνει. Το ΥΠΠΕΘ –πολύ ορθά- πριν ακόμη από την ανακοίνωση των βαθμών έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις των μαθητών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και μάλιστα με μεγάλη ακρίβεια (ακριβές πλήθος για κάθε μονάδα πάνω από 10 αλλά και σε κάθε διαφορετικό προσανατολισμό).

Επίσεις  έδωσε με μεγάλη ακρίβεια τα στατιστικά της κλίμακας των μορίων, από τα οποία προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία:

 • με πολύ μεγάλη ακρίβεια ο απόλυτος αριθμός και το ποσοστό των Μ.Ο των μαθητών που διαγωνίστηκαν
 • εμφανίζονται οι μέσοι όροι σε κάθε προσανατολισμό αλλά και σε κάθε πεδίο, δεδομένου ότι από έναν προσανατολισμό μπορεί να επιδιώξει κανείς την εισαγωγή του ανάμεσα σε τρία πεδία
 • η σύγκριση με το παρελθόν είναι σχετικά εφικτή διότι με τα στατιστικά των Μ.Ο έχουμε συγκρίσιμα νούμερα και «μεγέθη» με τα στατιστικά του Γ.Β.Π. (γενικός βαθμός πρόσβασης) των προηγούμενων χρόνων. Εδώ μάλιστα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι οι βαθμοί αυτοί είναι «απόλυτοι» (για παράδειγμα στη θεωρητική κατεύθυνση του 2015 οι αριστούχοι με ΓΒΠ 19-20 ήταν 162 άτομα- φέτος οι αριστούχοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών με Μ.Ο. 19-20 είναι 74 άτομα. Για τους 162 αριστούχους του 2015 όπως και για τους 74 αριστούχους του 2016 ο βαθμός αυτός συνεισφέρει κατά 80% στα συνολικά τους μόρια/ το υπόλοιπο 20% προκύπτει από την επίδοσή τους στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας).

Τα στατιστικά λοιπόν των Μ.Ο. σε συνδυασμό με τις επιδόσεις στα μαθήματα βαρύτητας μάς επιτρέπουν μία πιο «ασφαλή» πρόβλεψη για τις πιθανές βάσεις.

Σε κάθε περίπτωση τονίζουμε ότι είναι πρόβλεψη σε ορισμένα πεδία πιο εύκολη και σε άλλα πολύ δύσκολη. Δεν πρέπει, επομένως, να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που της αντιστοιχεί.

 

1ο επιστημονικό πεδίο (ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών σπουδών)

Σε αυτό το επιστημονικό πεδίο κατευθύνεται η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών. Λίγοι κατευθύνονται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (επιστήμες της εκπαίδευσης) και ακόμη λιγότεροι στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (επιστήμες υγείας και ζωής). Από αυτούς κάποιοι επέλεξαν να εξεταστούν και σε 5ο μάθημα, επομένως θα έχουν διαφορετικά μόρια σε 2 διαφορετικά Ε.Π. Από τους περίπου 28.373 υποψηφίους οι 24.900 ενδιαφέρονται για το 1ο Ε.Π. όπως, άλλωστε, είναι φυσικό.

Η σύγκριση των Μ.Ο. και των επιμέρους επιδόσεων στα μαθήματα βαρύτητας μεταξύ 2015 και 2016 αποκαλύπτει τα εξής:

α) οι Νομικές Σχολές θα βρεθούν κάτω από 18 καθώς οι αριστούχοι είναι 994 άτομα και οι θέσεις 1220.  Πιθανότατα το κατώφλι για τη Νομική Αθήνας θα είναι κοντά στο 18200 ή και παρακάτω, ενώ για τη Νομική Θράκης το 17500. ων.

β) αντίστοιχα κοντά στα 17.500 μόρια θα κινηθούν και οι Σχολές Ψυχολογίας της Αθήνας, ενώ παρακάτω οι Σχολές Ψυχολογίας στη Θεσσαλονίκη και ακόμη πιο κάτω στο Ρέθυμνο.

 

2ο επιστημονικό πεδίο ( θετικές και τεχνολογικές επιστήμες)

Σε αυτό το επιστημονικό πεδίο τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα και οι συγκρίσεις με το παρελθόν δύσκολες:

 • το 2ο Ε.Π. «στεγάζει» μεγάλο πλήθος σχολών
 • η σύγκριση πρέπει να γίνει κυρίως με την τεχνολογική κατεύθυνση των προηγούμενων χρόνων
 • οι υποψήφιοι ήταν 20.265
 • οι προτιμήσεις των παιδιών μεταβάλλονται ευκολότερα, καθώς επηρεάζονται από τις οικονομικές και εργασιακές συνθήκες και έχουν εύρος επιλογών

 

α) οι αριστούχοι το 2016 είναι περισσότεροι από τους αριστούχους του 2015 (ΠΡΟΣΟΧΗ μην κάνουν το λάθος οι μαθητές να αφαιρούν «μόρια προφορικής επίδοσης», οι αριθμοί εδώ είναι «απόλυτοι» και απολύτως συγκρίσιμοι: ενδιαφέρει δηλαδή το πλήθος με Μ.Ο. από 19-20 και από 18-19 ανεξάρτητα από το πώς προκύπτει ).

β) οι επιδόσεις στα μαθήματα βαρύτητας είναι πολύ καλύτερες

γ) βέβαια οι συγκρίσεις εδώ είναι αυθαίρετες, γιατί περιορίζονται στην τεχνολογική κατεύθυνση και αφήνουν εκτός αριστούχους της θετικής κατεύθυνσης του 2015.

δ) είναι πολύ δύσκολη η πρόβλεψη για σχολές κάτω από 17.500 μόρια

 

3ο επιστημονικό πεδίο (επιστήμες υγείας και ζωής)

Σε αυτό το επιστημονικό πεδίο οι υποψήφιοι κατευθύνονται στις περιζήτητες σχολές υγείας. Ελάχιστοι κατευθύνονται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (επιστήμες της εκπαίδευσης). Από αυτούς κάποιοι επέλεξαν να εξεταστούν και σε 5ο μάθημα, επομένως θα έχουν διαφορετικά μόρια σε 2 διαφορετικά Ε.Π.

Οι 13.182 υποψήφιοι αγωνιούν για τις Επιστήμες Υγείας.

Η σύγκριση των Μ.Ο. και των επιμέρους επιδόσεων στα μαθήματα βαρύτητας μεταξύ 2015 και 2016 αποκαλύπτει τα εξής:

α) οι αριστούχοι το 2016 είναι σχεδόν διπλάσιοι από τους αριστούχους του 2015 (ΠΡΟΣΟΧΗ μην κάνουν το λάθος οι μαθητές να αφαιρούν «μόρια προφορικής επίδοσης», οι αριθμοί εδώ είναι «απόλυτοι» και απολύτως συγκρίσιμοι: ενδιαφέρει δηλαδή το πλήθος με Μ.Ο. από 19-20 και από 18-19 ανεξάρτητα από το πώς προκύπτει ).

Σε απόλυτο αριθμό από 18,5 έως 20  έχουν 1422 μαθητές ενώ  οι θέσεις για τις επτά Ιατρικές Σχολές είναι 1055. Το συμπέρασμα είναι ότι οι Ιατρικές συνολικά θα είναι πάνω από 18.500 μόρια. Η Ιατρική Αθήνας θα κυμανθεί πάνω από 19.000 μόρια. Η βάση για την Ιατρική Θράκης θα είναι πάνω από 18.600 μόρια, δεδομένου μάλιστα ότι τα παιδιά φέτος έχουν γράψει καλύτερα από πέρυσι.

β) είναι προφανές ότι οι πολύ καλές επιδόσεις σε αυτό το επιστημονικό πεδίο θα συμπαρασύρουν προς τα πάνω τις όλες τις σχολές αυτού του πεδίου.

 

4ο επιστημονικό πεδίο (επιστήμες της εκπαίδευσης)

Είναι το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση οι μαθητές και από τις 3 Ομάδες Προσανατολισμού.

Η πολυπλοκότητα των συνδυασμών και των μέτριων επιδόσεων κάνει δύσκολη την εκτίμηση.

Το βέβαιο είναι ότι οι σχολές αυτού του πεδίου θα κινηθούν πολύ χαμηλά.

 

5ο επιστημονικό πεδίο (επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής)

Και σε αυτό το επιστημονικό πεδίο τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα και οι συγκρίσεις με το παρελθόν δύσκολες:

 • ο οικονομικός προσανατολισμός είναι μετά από 16 χρόνια για πρώτη φορά «αυθύπαρκτος»
 • η σύγκριση πρέπει να γίνει μόνο με την τεχνολογική κατεύθυνση των προηγούμενων χρόνων, η οποία όμως συμπεριελάμβανε και υποψηφίους θετικών και τεχνολογικών επιστημών
 • οι υποψήφιοι ήταν 21.043

α) οι αριστούχοι το 2016 είναι ελάχιστοι, κυρίως λόγω της αποτυχίας στα μαθηματικά προσανατολισμού. (78% έγραψαν κάτω από τη βάση)

β) τόσο εξαιτίας των ελάχιστων αριστούχων όσο και της αποτυχίας στα μαθηματικά είναι βέβαιη η πτώση των βάσεων

γ) η πτώση σε μερικές σχολές θα είναι ιδιαίτερα έντονη

 

 Οι υποψήφιοι  λοιπον  καλό είναι να απολαύσουν τις διακοπές τους και να περιμένουν ψύχραιμα και ήρεμα την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου.

 

 

Πηγή: www.elassonanews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.