Γιατί να προτιμήσω να παρακολουθήσω ένα ΕΠΑ.Λ ?

Νέα 0
Γιατί να προτιμήσω να παρακολουθήσω ένα ΕΠΑ.Λ ?

ΕΠΑΛ

Ένας μαθητής ρωτάει για τα ΕΠΑΛ

Τι είναι το ΕΠΑ.Λ;

Tο ΕΠΑ.Λ (Επαγγελματικό Λύκειο) είναι σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για αποφοίτους Γυμνασίων και Α΄ τάξης Λυκείου. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία χρόνια, και στο τέλος των σπουδών τους οι μαθητές παίρνουν απολυτήριο και πτυχίο με το οποίο μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα που σπούδασαν.

Γιατί να προτιμήσω να παρακολουθήσω ένα ΕΠΑ.Λ;

Γιατί αποφοιτώντας, εκτός από απολυτήριο ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου θα πάρεις πτυχίο ώστε να μπορείς να εργαστείς είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως υπάλληλος είτε να συνεχίσεις τις σπουδές σου στα Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα. (Στα ΤΕΙ, είναι γεγονός, ότι οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ έχουν μεγάλη ευχέρεια στα μαθήματα ειδικότητας επειδή τα διδάσκονται θεωρητικά και πρακτικά στο ΕΠΑ.Λ.)

Τα ΕΠΑΛ είναι εξοπλισμένα με εργαστήρια;

ΝΑΙ, υπάρχουν σύγχρονα εργαστήρια . Ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τα χαρακτηριστικά του σχολείου και το αναλυτικό πρόγραμμα των ειδικοτήτων.

Το απολυτήριο λυκείου που θα πάρω από το ΕΠΑ.Λ είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου;

ΝΑΙ, τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ισότιμα με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων.

Στο ΕΠΑ.Λ θα πάρω μόνο απολυτήριο λυκείου όπως γίνεται στο γενικό λύκειο;

ΟΧΙ, στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ χορηγείται εκτός από το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 4.

Τι είναι το πτυχίο επιπέδου 4;

Όταν λέμε πτυχίο επιπέδου 4  εννοούμε το πτυχίο που παίρνουν οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ το οποίο τους δίνει το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα της ειδικότητας του τομέα που έχουν επιλέξει στον ιδιωτικό τομέα ή να διοριστούν σε αντίστοιχη θέση στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πότε μπορώ να εγγραφώ στο ΕΠΑ.Λ;

Στο ΕΠΑ.Λ μπορείς να εγγραφείς όταν τελειώσεις τη Γ΄ Γυμνασίου οπότε γράφεσαι στην Α΄ ΕΠΑ.Λ ή όταν τελειώσεις την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου οπότε γράφεσαι στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ στον τομέα που θα επιλέξεις.

Αν έχω τελειώσει το Γενικό Λύκειο μπορώ να εγγραφώ σε κάποιο τομέα του ΕΠΑ.Λ;

ΝΑΙ, μπορείς να εγγραφείς στη Β΄ Λυκείου επιλέγοντας έναν τομέα που σε ενδιαφέρει και αφού ολοκληρώσεις και την αντίστοιχη ειδικότητα στη Γ΄ Λυκείου παίρνεις πτυχίο της ειδικότητας αυτής. Τα δύο αυτά χρόνια παρακολουθείς μόνο μαθήματα της ειδικότητας που έχεις επιλέξει κι όχι μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Στο βαθμό του απολυτηρίου και του πτυχίου που θα πάρω θα συνυπολογισθούν και οι βαθμοί των πανελληνίων εξετάσεων;

ΟΧΙ, ο βαθμός του απολυτηρίου αλλά και του πτυχίου που παίρνουν οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ εξάγεται λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία των μαθητών στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που δίνουν σε ενδοσχολικό επίπεδο.

Οι βαθμοί των μαθημάτων που δίνονται πανελλαδικά σε τι λαμβάνονται τότε υπόψη;

Λαμβάνονται υπόψη μόνο για τη συγκέντρωση μορίων για την εισαγωγή των αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) της αντίστοιχης ειδικότητας, των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

 

Ποια είναι τα μαθήματα που δίνω πανελλαδικά ;

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ του τομέα που έχεις επιλέξει

.Επιπλέον τα μαθήματα ειδικότητας έχουν μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας

 

για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5

για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5

για το α’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

για το β’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

 

γεγονός που καθιστά πιο εύκολη την πρόσβαση των μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 

Δηλαδή ποια είναι η διαφορά με το Γενικό Λύκειο;

Εξετάζεσαι σε τέσσερα μαθήματα αλλά η διαφορά είναι στο ότι τα δύο μαθήματα που εξετάζεσαι είναι μαθήματα ειδικότητας του τομέα που έχεις επιλέξει.. Έχεις πρόσβαση στα ΤΕΙ και στις Στρατιωτικές Σχολές με ειδικό  ποσοστό θέσεων, (αναλογικό του αριθμού των υποψηφίων από ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ.) και στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό επιπλέον θέσεων 1%.

 

Ποια είναι τα μαθήματα που δίνω πανελλαδικά ;

Δίνεις τέσσερα μαθήματα:

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ του τομέα που έχεις επιλέξει.

Τελειώνοντας το ΕΠΑ.Λ τι δυνατότες θα έχω;

1 Θα μπορείς να εργαστείς στον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα της ειδικότητας σου στην Ελλάδα αλλά και σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό κράτος επιθυμείς με το πτυχίο που θα πάρεις στη Γ λυκείου επιπέδου 4

2 Μπορείς να συνεχίσεις αν θέλεις για ακόμη ένα χρόνο τις σπουδές σου στο ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με το θεσμό

<<Προαιρετικού Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας>>και να εργαστείς σε φορείς ανάλογους με την ειδικότητα σου υπό  την εποπτεία του σχολείου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, με μισθό του 75 % του κατώτατου μισθού και ασφάλιση. Ταυτόχρονα θα γίνονται εργαστήρια   συμπληρωματικής εκπαίδευσης στο σχολείο. Στο τέλος του έτους με εξετάσεις πιστοποίησης θα μπορείς να αποκτήσεις πτυχίο επιπέδου 5.(που μέχρι σήμερα δινόταν από  τα Ι.Ε.Κ.)

Τι εννοούμε λέγοντας τομείς στο ΕΠΑ.Λ;

Στο ΕΠΑ.Λ αντί να λέμε θεωρητική ή θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση όπως λέμε στο Γενικό Λύκειο, λέμε τομέα μηχανολογικό, οικονομικό, ηλεκτρολογικό, πληροφορικής, υγείας πρόνοιας, δομικών έργων κ.ά. Στον τομέα παρακολουθείς εκτός από μαθήματα γενικής παιδείας, θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του επαγγελματικού τομέα που έχεις επιλέξει.

Ποιοι τομείς λειτουργούν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ελασσόνας;

Στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ελασσόνας λειτουργούν οι τομείς:

 • Υγείας-Πρόνοιας και Ευεξίας
 • Ηλεκτρολογίας , Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
 • Πληροφορικής
 • Μηχανολογίας
 • Οικονομίας και Διοίκησης
 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 

Πως μπορώ να μάθω περισσότερα για τους τομείς και τις ειδικότητες που υπάρχουν στο ΕΠΑ.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ;

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν ανά τομέα είναι:

 1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

α.Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

β.Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

γ. Τεχνικός Οχημάτων

δ) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου   και Φυσικού Αερίου

 

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 1. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

α.Βοηθός Νοσηλευτή

β.Κομμωτικής Τέχνης

 

4.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

5.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

β) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

γ) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

 

6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπαλλήλων Διοίκησης και οικονομικών Υπηρεσιών)

β)Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού

 

Μπορείς να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του ΕΠΑ.Λ.  Ελασσόνας http://1epal-elass.lar.sch.gr για να ενημερωθείς για τα μαθήματα που διδάσκονται, τα ωρολόγια προγράμματα και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ.

Πότε γίνονται οι εγγραφές στο ΕΠΑ.Λ. ;

Οι εγγραφές γίνονται σε δύο περιόδους από 20 έως 30 Ιουνίου και από 1 έως 12 Σεπτεμβρίου. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ημέρες 9:00 με 13:00, στο κτιριακό συγκρότημα του 1ου ΕΠΑ.Λ. στην πάροδο Μαυροδήμου και οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 24930 23336 για να παίρνουν πληροφορίες για τους τομείς και τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν αλλά και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των εγγραφών.

 

Θα μπορούσα ως τελειόφοιτος του ΕΠΑ.Λ. να επανεγγραφώ και να αποκτήσω και 2η ειδικότητα ;

Ναι, με επανεγγραφή στη Γ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση και 2ης ειδικότητας του Τομέα από τον οποίο έχεις αποφοιτήσει ή στην Β τάξη για ειδικότητα άλλου τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα ειδικότητας(23 ώρες)

Πηγή: www.elassonanews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.