Ευαγγέλου: Αυτό είναι το έργο μας

Νέα 0
Ευαγγέλου: Αυτό είναι το έργο μας

apologismos 2«Η Ελασσόνα δεν γυρίζει πίσω. Η Ελασσόνα θα βαδίσει προς το μέλλον με τρόπο καθαρό, σίγουρο, αξιοκρατικό, επαγγελματικό, διαφανή. Όλα τα υπόλοιπα δεν μας αγγίζουν αλλά και δεν μας φοβίζουν.

Αλλάζουμε την Ελασσόνα καθημερινά όχι γιατί απλώς αυτή είναι η υπόσχεσή μας προεκλογικά, αλλά γιατί εγώ και οι συνεργάτες μου δίνουμε αγώνα κάθε μέρα για να αλλάξουμε νοοτροπίες, συμπεριφορές και αντιλήψεις που βάζουν φρένο στην προσπάθεια για πρόοδο. Δίνω καθημερινό αγώνα αλλαγής γιατί πολύ απλά αυτή είναι η φιλοσοφία μου και η στάση ζωής μου.

Δεν υπήρξα ποτέ επαγγελματίας πολιτικός, δεν υπήρξα δολοπλόκος, δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος του παρασκηνίου.

Εργάστηκα στο προσκήνιο με τρόπο καθαρό και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι. Αυτή είναι η δύναμή μου και αυτό καταθέτω καθημερινά στο δημαρχείο αγωνιζόμενος να αντιμετωπίσω τα προβλήματα που, δυστυχώς, είναι πολλά και μεγάλα. Ξέρω καλά πως αυτό είναι κάτι που ενοχλεί κάποιους. Είναι ελάχιστοι, είναι μειοψηφία, τους αφήνουμε στον μικρόκοσμό τους. Εμείς προχωρούμε μπροστά με σχέδιο και όραμα για να κάνουμε την Ελασσόνα δήμο πρότυπο. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας, αυτή είναι η προσπάθειά μας και αυτό θα καταφέρουμε: Να αλλάξουμε την Ελασσόνα!»

Με τα λόγια αυτά ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου άνοιξε την ομιλία του στον δημόσιο απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής του αρχής, παρουσιάζοντας ενώπιον των δημοτών της επαρχίας το έργο που συντελέστηκε στους είκοσι δύο μήνες της θητείας του.

Ο κ. Ευαγγέλου, πιο αναλυτικά αναφέρθηκε:

Στα οικονομικά στοιχεία του Δήμου:

Ισολογισμός 31.12.2014

Σχετικά με τον Ισολογισμό της 31.12.2014 είναι σημαντικό η ανάλυση να γίνει με βάση τα Ταμειακά Πλεονάσματα ή Ελλείματα του Δήμου. Για την ταμειακή μας ανάλυση, φυσικά δεν έχουν υπολογιστεί οι Πάγιες Εγκαταστάσεις (Οικόπεδα, Κτίρια) και οι Συμμετοχές του Δήμου σε Δημοτικές Επιχειρήσεις. Γίνεται λοιπόν εμφανές ότι από το σύνολο των απαιτήσεων και των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου εάν αφαιρέσουμε το σύνολο των υποχρεώσεων (Τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π.) έχουμε έλλειμμα ποσού € 3 εκατομμυρίων περίπου. Εάν συνυπολογίσουμε και τις παρατηρήσεις των ορκωτών περί επισφαλών απαιτήσεων τότε το έλλειμμα ανέρχεται σε ποσό € 5,4 εκατ. περίπου, χωρίς να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε και το ύψος από τις αγωγές που θα είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να καταβάλει σε περίπτωση μη επιτυχούς έκβασης των υποθέσεων. Φυσικά, όπως είναι σε όλους γνωστό, ένας Δήμος για να συντηρήσει το έργο του χρειάζεται να δημιουργήσει και πάγιες επενδύσεις σε συντηρήσεις κτιρίων, μηχανημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών εξόδων. Όπως και να διαβάσουμε επομένως την Οικονομική Ανάλυση του Ισολογισμού σε Ταμειακή Βάση, είτε σε βραχύ, μάκρο ή σαν συνολική εικόνα, αντιλαμβανόμαστε το Ταμειακό έλλειμμα που έχει δημιουργηθεί στον Δήμο και αυτό το έλλειμμα έχει δημιουργηθεί από τα πεπραγμένα των προηγούμενων χρήσεων.

Αποτελέσματα Χρήσης 2014

Η χρήση του 2014 παρουσιάζει πλεόνασμα ποσού € 950 χιλ. Τα σωρευμένα πλεονάσματα ανέρχονται σε ποσό € 94 χιλ. Άρα το σύνολο των πλεονασμάτων αγγίζει το ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ. Επομένως, ότι πλεόνασμα έχει δημιουργηθεί στους κόλπους του Δήμου, κατά συντριπτική πλειοψηφία προέρχεται από την χρήση 2014.

Καλείστε λοιπόν κύριοι της αντιπολίτευσης να μας απαντήσετε για την μη χρηστή διαχείριση των προηγουμένων χρήσεων. Αντί όμως να πράξετε αυτό, ως οφείλετε, και χωρίς να αμφισβητείται τα νούμερα, κάνετε λόγο για «μαγείρεμα» των αριθμών! Η γνωστή τακτική: πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα και όπου κολλήσει. Μάλιστα, έχετε αποφασίσει να ακολουθήσετε και μια πιο άσχημη τακτική: στοχοποιείται άτομα! Αφήσατε μομφή για τον ορκωτό λογιστή, όταν γνωρίζετε πολύ καλά πως το πλαίσιο της υπογραφής για κάθε ορκωτό λογιστή είναι εξαιρετικά αυστηρό και επιπλέον, ακόμα και οι βοηθοί του είναι και οι ίδιοι ορκωτοί λογιστές!

Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι για τις προηγούμενες χρήσεις να διεξάγουμε διαχειριστικό έλεγχο για να διαπιστώσουμε πως δημιουργήθηκαν αυτά τα ταμειακά ελλείμματα. Η τωρινή διοίκηση με την λειτουργική κερδοφορία της χρήσης 2014 έως και 2016 θα μηδενίσει τα ελλείμματα που έχετε δημιουργήσει και σύναμμα δεν θα σταματήσει το έργο των επενδύσεων που έχει δεσμευτεί να το ολοκληρώσει.

Περιμένω λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον κύριε Πασχόπουλε, στην τοποθέτησή σας να αποδείξετε το «μαγείρεμα». Πείτε μας, για να πληροφορηθεί επιτέλους και ο πολίτης, ποιον συγκεκριμένο αριθμό «πειράξαμε» και με ποιον τρόπο. Τι ακριβώς αμφισβητείτε; Με νούμερα, γιατί τα νούμερα είναι πάντα αμείλικτα.

Στις αγωγές εναντίον του Δήμου Ελασσόνας:

Το συνολικό ποσό αγωγών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανέρχεται στο ύψος των 3.857.306 ευρώ. Έχουμε πληρώσει από την στιγμή που αναλάβαμε, το ποσό των 360.014,30 ευρώ από τα οποία 74.694 ευρώ σε έναν μόνο άνθρωπο (ο οποίος απαιτεί από τον δήμο συνολικά 768.797,46 ευρώ!) Από το ποσό που έχουμε ήδη πληρώσει, 140.030 ευρώ πληρώσαμε κατόπιν συμβιβασμού (αντί για 173.773,79- γλιτώσαμε 33743,79 ευρώ).

Συμβιβασμό πραγματοποιήσαμε μόνο όπου η υπηρεσία μας επιβεβαίωνε την ύπαρξη του έργου, αν και είχαν γίνει με προφορικές συμφωνίες οι αναθέσεις, και σε μερικές περιπτώσεις πετύχαμε αν και ο αντίδικος είχε αμετάκλητη απόφαση!!!

Αλήθεια, γιατί κύριε Πασχόπουλε γιατί υπήρχαν και προφορικές συμφωνίες; Και γιατί κατά το παρελθόν επιτρέπατε, κατά κόρον, να δικάζονται ερήμην του Δήμου οι αγωγές; Εμείς, από την πρώτη στιγμή, δεν αφήνουμε καμία αγωγή κατά του Δήμου να δικαστεί ερήμην. Από τη στιγμή λοιπόν που εσείς είστε γνώστης όλων των αγωγών, η πλειοψηφία των οποίων αφορά την θητεία σας, θα ήταν χρήσιμο να συνεργαστείτε μαζί μας στο δικαστήριο ως μάρτυρας, ή κάνοντας ένορκη κατάθεση ενώπιον συμβολαιογράφου, προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του Δήμου από κοινού.

Μέχρι σήμερα έχουμε κερδίσει υποθέσεις συνολικού ποσού 70472,44 ευρώ και αγωγές ύψους 11.832,43 ευρώ.

Στον Όλυμπο:

Γνώρισα και έχτισα μια σχέση με τον Γιάννη Τσιρώνη, τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος ήρθε στην πόλη μας και πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων. Θέσαμε τα πάγια αιτήματα της Ελασσόνας με τρόπο κατηγορηματικό, αποσπώντας του τη διαβεβαίωση πως στο νέο Προεδρικό Διάταγμα για τον Όλυμπο θα ικανοποιήσει και την δική μας πλευρά. Ταυτόχρονα έτεινα χείρα φιλίας στους δημάρχους της Κατερίνης και του Δίον, εξηγώντας τους πως ο Όλυμπος πρέπει να ενώνει. Από αυτό εδώ το βήμα επιτρέψτε μου τώρα να στείλω το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πως η περίοδος όπου η Ελασσόνα έσκυβε το κεφάλι, πέρασε ανεπιστρεπτί. Η Ελασσόνα έχει φωνή. Τη φωνή τη δική σας. Αν δεν ικανοποιηθούμε θα προστατεύσουμε τα συμφέροντα της επαρχίας με κάθε δυνατό τρόπο. Υπήρξαν άνθρωποι, ακόμα και συντοπίτες μας, όπως Η αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, που έβαλαν εμπόδια στην προσπάθεια ανάδειξης του Ολύμπου, που παγίδεψαν τις προηγούμενες αρχές και δεν προασπίστηκαν τα συμφέροντα της περιοχής. Δεν θα ανεχθούμε κανένα άλλο εμπόδιο και αυτό είναι ένα μήνυμα ξεκάθαρο.

Στα έργα που πραγματοποιήθηκαν στην Ελασσόνα:

• Είναι έτοιμη η κυκλοφοριακή μελέτη με σχεδιασμό δυο μεγάλων κυκλικών κόμβων (round about)

• Δρομολογήσαμε για την καλύτερη λειτουργία των καταστημάτων της αγοράς δικαίωμα στάθμευσης με κάρτα 45 λεπτών.

• Κάνουμε διαρκείς παρεμβάσεις στις σηματοδοτήσεις εντός του ιστού της πόλης και στις διαγραμμίσεις των πεζών

• Έγινε δρόμος διπλής κατεύθυνσης η 6η Οκτωβρίου μέχρι το Αλκαζάρ για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος

• Παραδώσαμε πέντε νέους χώρους στάθμευσης, τρεις των χιλίων τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της πόλης, και άλλους δυο των τριακοσίων μέτρων, τις εκτάσεις των οποίων μας παραχώρησαν συμπολίτες μας τους οποίους ευχαριστώ για μια ακόμη φορά.

• Δημοπρατήσαμε την οροφή 1ου ορόφου και τουαλέτες νηπιαγωγείου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας

• Προχωρήσαμε στη διαπλάτυνση της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στη συμβολή της με τις οδούς 6ης Οκτωβρίου και Μητροπολίτου Ιακώβου, έναντι Δημαρχείου, δημιουργώντας νέες θέσεις ταξί

• Κατασκευάσαμε στέγαστρο στον χώρο της λαϊκής αγοράς και σχάρα ομβρίων, δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα της πόλης, ενώ ετοιμάζουμε νέες παρεμβάσεις ώστε να καταστεί ο χώρος ακόμα πιο λειτουργικός, όπως η ηλεκτροδότηση του παρκινγκ έναντι ΚΤΕΛ, κάτι που θα έπρεπε να είχαμε παραλάβει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, αφού υπήρχε η ανάλογη υποδομή. Επίσης κατασκευάσαμε στον χώρο της λαϊκής υποδομές υγιεινής, (ντουζιέρες και τουαλέτες) για την εξυπηρέτηση των ξένων επαγγελματιών και όχι μόνο.

• Προχωρήσαμε στην επέκταση της περιτοίχισης και θέσεων ταφής στο κοιμητήριο της Ελασσόνας ενώ προστατεύσαμε τον χώρο των οστεοφυλακίων από τα νερά της βροχής

• Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των 20 πρώτων ατομικών οστεοφυλακίων. Φωταγωγήσαμε όλο το χώρο του κοιμητηρίου, ενώ σε λίγο θα τοποθετηθούν σε όλα τα σημεία παροχής νερού, ειδικοί κρουνοί.

• Ολοκληρώσαμε και ψηφίσαμε τον κανονισμό για τα κοιμητήρια

• Ξεκινήσαμε τις αναπλάσεις των παιδικών χαρών

• Τελειώσαμε την συντήρηση του Ανοιχτού Θεάτρου Ελασσόνας, καθιστώντας το επισκέψιμο το φετινό καλοκαίρι

• Τοποθετήσαμε νέο τάπητα στο ένα γήπεδο τένις επί της οδού Μητροπολίτου Ιακώβου και μέσα σε λίγες μέρες ξεκινούμε την κατασκευή του δεύτερου γηπέδου

• Ξεκίνησε η λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής μετά τη συντήρηση του εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού και για πρώτη φορά παραδόθηκε προς χρήση

• Αποκαταστήσαμε όλες της ζημιές και τις φθορές του παλιού καφενείου στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης

• Δημοπρατήσαμε την κατασκευή του στίβου στο Γυμνάσιο Ελασσόνας, τοποθετώντας ειδικό ταρτάν και πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις παραδίδοντας στη νεολαία έναν εξαιρετικό χώρο άθλησης.

• Ολοκληρώσαμε και ψηφίσαμε τον κανονισμό λειτουργίας των Περιπτέρων

• Έχουν ξεκινήσει εργασίες ασφαλτόστρωσης

• Έχουν ξεκινήσει εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος των εργασιών στην Ελασσόνα και συνεχίζουμε τον προγραμματισμό μας για τα επόμενα.

• Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων έναντι ΚΕΠ

• Προχωρήσαμε στην περίφραξη του βοηθητικού γηπέδου έναντι ΚΤΕΛ, και ετοιμάζουμε στον ίδιο χώρο γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ.

• Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση με στόχο την ανάπλαση της πλατείας Βαροσίου για να αποφασίσουν οι κάτοικοι της περιοχής πως θέλουν την πλατεία τους

• Συντηρήσαμε τη Δημοτική αποθήκη στη θέση «Παράδεισος»

• Πραγματοποιήσαμε εργασίες συντήρησης του αγροτικού δρόμου στη θέση «Καλούδα» Ελασσόνας

• Ανάδειξη μονοπατιού από Ελασσόνα – Γεφύρι Γιάννενας

Στα χωριά του Δήμου μας, αναλυτικά προχωρήσαμε στην:

• Κατασκευή οστεοφυλακίου στο κοιμητήριο Κοκκινόγης

• Επισκευή τσιμενταύλακα στο Παλαιόκαστρο

• Τσιμεντόστρωση οδού στη θέση «Κιόσκι» στον Κοκκινοπηλό

• Κατασκευή πεζοδρομίου στη Δολίχη

• Διαμόρφωση-επέκταση Κοιμητηρίων στην Καρυά

• Εργασίες συντήρησης Κοιμητηρίου στο Βλαχογιάννη

• Εργασίες συντήρησης και περίφραξης δημοτικού σχολείου Καρυάς

• Αποπεράτωση γηπέδου Μεσοχωρίου

• Εργασίες στο δημοτικό κατάστημα Σαρανταπόρου

• Αποκατάσταση στέγης δημοτικού σχολείου και του Πνευματικού Κέντρου στα Αμπέλια Βερδικούσιας

• Εργασίες συντήρησης δημοτικού καταστήματος Βλαχογιαννίου

• Συντήρηση πλακόστρωτου δρόμου στο Βλαχογιάννι

• Εργασίες συντήρησης κοινοτικού καταστήματος της Γεράνειας

• Εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων, πλακόστρωτων και πλατείας στη Βερδικούσια

• Συντήρηση αποκατάσταση δεξαμενής Συκαμινέας

• Καθαρισμός ρεμάτων, στο Κεφαλόβρυσο, Μηλέα, Στεφανόβουνο, Βαλανίδα, Άζωρο, Δρυμό.

• Εργασίες συντήρησης παιδικής χαράς στην Καρυά

• Εργασίες συντήρησης νεκροταφείων στο Μεσοχώρι και κατασκευή οστεοφυλακίου στα Αμπέλια

• Εργασίες συντήρησης φωτιστικών ιστών Ποταμιάς

• Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου και διαμόρφωση κοίτης ποταμού στο Σαραντάπορο

• Αντιπλημμυρική προστασία της γέφυρας Παλαιοκάστρου

• Αποκατάσταση πέτρινου τοιχίου στην πλατεία Κοκκινοπηλού

• Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φράγματος στα Καλύβια, Μηλέα, Σαραντάπορο και έλεγχος όλων των φραγμάτων από ειδικό μηχανικό

• Αγορά και τοποθέτηση γεφυροπλάστιγγας στο Σαραντάπορο

• Τσιμεντόστρωση κοιμητηρίου στη Σκαμνιά

• Προγραμματίζουμε την κατασκευή τριών ραμπών στο Σπαρμό και Φλάμπουρο

ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ

• Επισκευή και τοποθέτηση πλακών στους δρόμους και στα πεζοδρόμια του κέντρου της Κρανιάς

• Συντήρηση Ιατρείου Κρανιάς

• Επισκευή και τοποθέτηση ποτίστρων στην Κρανιά και στο Λουτρό

• Έγκριση ανάπλασης πλατείας Λουτρού

• Προμήθεια αλατιού για τον καθαρισμό δρόμων

• Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Κρανιάς-Λουτρού-Άκρης

• Συντήρηση και αποκατάσταση εσωτερικών δρόμων Άκρης

• Συντήρηση και επισκευή του καλοριφέρ στο Δημοτικό Κατάστημα Άκρης και εγκατάσταση φαξ και διαδικτύου στο Ιατρείο για την συνταγογράφηση φαρμάκων

ΠΟΤΑΜΙΑ

• Φωτισμός σε όλες τις πλατείες του δήμου Ποταμιάς

• Καθαρισμός σε όλα τα αρδευτικά αυλάκια της ΔΕ Ποταμιάς

• Στρώθηκε πίσσα σε πολλά σημεία της οδοποιίας στο Πραιτώρι. Επίσης επεκτείναμε το δίκτυο άρδευσης και τοποθετήσαμε δεξαμενή και μοτέρ για τους κτηνοτρόφους για εξοικονόμηση ρεύματος.

• Θερμάναμε το Πνευματικό Κέντρο στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι και κατασκευάστηκε δίκτυο άρδευσης στο γήπεδο του χωριού

• Κατασκευάσαμε αγωγό άρδευσης για τους κτηνοτρόφους στη Συκιά και επεκτείναμε το δίκτυο άρδευσης επιπλέον 700 μέτρα

• Τοποθετήσαμε περίφραξη και πλακάκια στο Νηπιαγωγείο Δομένικου

• Τοιχίο στην εκκλησία του Μεσοχωρίου, καθώς και χλοοτάπητα, περίφραξη και δίκτυο άρδευσης στο γήπεδο του χωριού

• Επεκτείναμε το δίκτυο άρδευσης στη Μαγούλα 300 επιπλέον μέτρα.

ΛΙΒΑΔΙ

• Άμεση ολοκλήρωση του Γηπέδου για να αποκτήσει η ομάδα τη φυσιολογική της έδρα. Ταυτόχρονα καθαρίστηκε και περιποιήθηκε ο περιβάλλον χώρος από διάφορα εγκαταλελειμμένα αντικείμενα.

• Σύντομα θα σταματήσει και η φορτοεκφόρτωση των απορριμμάτων που γίνεται στο χώρο του γηπέδου. Εδώ και χρόνια (κακώς) είχε γίνει ράμπα σε αυτό το χώρο. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέας ράμπας σε άλλο σημείο

• Δημοπρατήθηκε 3 φορές και τελικά ενοικιάστηκε ο Δημοτικός Ξενώνας. ‘Ήταν εγκαταλελειμμένος για τουλάχιστον 3 χρόνια, χωρίς καμία προσπάθεια δημοπράτησης – αξιοποίησης. Τώρα είναι σε λειτουργία.

• Άλσος Γκουτζαμάνη «Κιόσκι»

• Στην αγροτική οδοποιία έγινε επιδιόρθωση σχεδόν όλων των δρόμων με Γκρέιντερ. Σε άλλα σημεία στρώθηκε αμμοχάλικο και σε άλλα τοποθετήθηκαν ειδικοί πλαστικοί σωλήνες Φ-400 για να φεύγουν τα νερά.

• Δρόμος Λιβάδι – Σαραντάπορο. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του κύριου έργου, αλλά και της αντικατάστασης του δικτύου άρδευσης.

• Ολοκληρώθηκαν οι εκκρεμότητες για την κατασκευή του φράγματος στη θέση Τσαΐρια οι οποίες για αρκετό διάστημα ήταν στάσιμες και άρχισε η κατασκευή του.

• Επέκταση του οικισμού. Έγιναν κάποιες μελέτες που απαιτούσε το υπουργείο και έχουν δρομολογηθεί οι υπόλοιπες. Δυστυχώς μεγάλα λάθη του παρελθόντος δεν ευνοούν την άμεση αποπεράτωση του έργου. Η προσπάθεια συνεχίζεται.

• Βιολογικός καθαρισμός. Έγιναν προσπάθειες για αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στη μεταφορά και την επεξεργασία των λυμάτων.

• Στην άρδευση έγιναν παρεμβάσεις σε χρόνια προβλήματα. Επαναλαμβανόμενα σπασίματα σταμάτησαν με την τοποθέτηση ειδικών μειωτών πίεσης, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες και μικρότερο κόστος συντήρησης.

• Στο Φράγμα μαρούλι έγινε προσπάθεια για σωστή χρήση του νερού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το απρόσκοπτο πότισμα, την εξασφάλιση νερού σε όλη την αρδευτική περίοδο και τη σιγουριά ότι και την επόμενη περίοδο το φράγμα θα είναι γεμάτο.

• Έγιναν επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης σε μικροκαλλιεργητές και ποιμνιοστάσια. Υδροδοτήθηκε επίσης το εκκλησάκι του Αγίου Κοσμά.

• Περιφερειακός δρόμος. Υπάρχουν από την κατασκευή του αρκετά προβλήματα. Καθαρίστηκαν τα φρεάτια αρκετές φορές ώστε να μη γεμίζει ο δρόμος με χώματα και πέτρες. Τα μπάζα μεταφέρθηκαν στην περιοχή «Τσιλίκα» για επιδιόρθωση του χαλασμένου δρόμου.

• Επιδιορθώθηκαν αρκετές λακκούβες – περιοχές με πίσσα – τσιμέντο και πέτρα σε όλο τον οικισμό. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες οι οποίες προγραμματίζεται να διορθωθούν. Επίσης επιδιορθώθηκε ο δρόμος για τον Προφήτη Ηλία.

• Αγροτικό – Πολυδύναμο Ιατρείο. Έγιναν εγγράφως προσπάθειες για παρουσία γιατρού περισσότερες μέρες της εβδομάδος (συναντήσεις με αρμόδιους φορείς – έγραφα επιστολές κλπ). Τα σχετικά έγραφα βρίσκονται στο αρχείο της Κοινότητας. Με απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας παρέχεται δωρεάν στέγη στον αγροτικό γιατρό που θέλει να παραμένει στο Λιβάδι καθ’ όλη την εβδομάδα.

• Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδίου. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα γραφεία της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα, έγιναν 3 ψηφίσματα από τη Δημοτική Κοινότητα και ένα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλη η σχετική αλληλογραφία (ερωτήσεις βουλευτών, απαντήσεις κλπ) βρίσκονται στο αρχείο της Κοινότητας. Οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες έχουν όλοι ενημερωθεί και προσπαθούν για την παραμονή του Α.Τ. Λιβαδίου. Επίσης έχει ληφθεί απόφαση για παραχώρηση δημοτικού κτηρίου για τη στέγαση του Α.Τ. Λιβαδίου αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την παραμονή του Τμήματος.

• Επικαιροποιήθηκε η μελέτη για το δευτερεύοντα αγωγό του Φράγματος στο Μαρούλι. Υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στο Υπουργείο – δεν έχει εγκριθεί προς το παρόν.

ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ

• Διάνοιξη αγροτικών και κτηνοτροφικών δρόμων

• Επιχωματώσεις αγροτικών δρόμων (2.000 κυβικά)

• Καρασκευή φλοτέρ σε ποτίστρες

• Επέκταση δικτύου άρδευσης

• Διάνοιξη κεντρικού δρόμου Τσαριτσάνης – Ελασσόνας

• Επαναλειτουργία μεγάλων πυλώνων φωτισμού στις εισόδους του χωριού μας

• Ύστερα από πολυετή παραμέληση, κλαδεύτηκαν και καθαρίστηκαν τα πάρκα, οι νησίδες και τα παρτέρια όλου του χωριού

• Καθαρισμός ρεμάτων και κοίτης ποταμού

• Η άψογη συνεργασία των αιρετών με τους αρμόδιους αντιδημάρχους φέρει ως αποτέλεσμα: α) την τελειοποίηση της καθαριότητας, με την καθημερινή παρουσία προσωπικού καθαριότητας, και β) τον εκμηδενισμό του φαινομένου της διακοπής ύδρευσης.

• Πλακόστρωση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ Οικονόμειου Σχολής και Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου

• Επαναλειτουργία Λυκείου Τσαριτσάνης

• Αγορά εξοπλισμού για το τμήμα πληροφορικής του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων – (6 Η/Υ)

• Ελαιοχρωματισμοί Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγωγείου και Οικονόμειου Σχολής.

• Επισκευάστηκαν οι σκεπές των σχολείων και τοποθετήθηκαν νέα λούκια.

• Ελαιοχρωματισμός του Κοινοτικού Καταστήματος καθώς και της πρόσοψης της Κοινότητας.

• Τοποθέτηση κολονακίων στον κεντρικό δρόμο του χωριού

• ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

– Αντικατάσταση του επί πολλών ετών ετοιμόρροπο τοιχίο

– Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων και επέκταση του κοιμητηρίου

– Αντιστήριξη και επιχρίσματα εξωτερικού περιμετρικού τοίχου του κοιμητηρίου

• Μονή Αγίου Δημητρίου – ΒΑΛΕΤΣΙΚΟ

• Αγροτικός Δρόμος «Βλάχα»

apologismos 1

 

 

 

 

 

Πηγή: www.dimoselassonas.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.