Η συνολική εικόνα της ΔΕΥΑ Ελασσόνας

Νέα 0
Η συνολική εικόνα της ΔΕΥΑ Ελασσόνας

nero

Με τη συμπλήρωση  δυόμιση χρόνων από την ανάληψη των καθηκόντων στη ΔΕΥΑ, o πρόεδρος της επιχείρησης κ. Φώτης Καραγκόγκος παρουσίασε με στοιχεία τη συνολική εικόνα της, με στόχο την πλήρη ενημέρωση των πολιτών.

Πιο αναλυτικά:

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Από την στιγμή που αναλάβαμε την διοίκηση της επιχείρησης πρώτο μας μέλημα ήταν να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της έτσι ώστε να προσθέσουμε στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση.

Δυστυχώς αυτό που παραλάβαμε ήταν μία επιχείρηση που διοικητικά λειτουργούσε άναρχα και χωρίς να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων εργασιών που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της.

Υπήρχαν διάφορα προγράμματα που λειτουργούσαν αυτόνομα το καθένα.  Ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα της ύδρευσης δεν ήταν συνδεδεμένα με το πρόγραμμα της λογιστικής αλλά λειτουργούσαν αυτόνομα δυσκολεύοντας έτσι την παρακολούθηση των δαπανών και των εσόδων. Η παρακολούθηση των βλαβών γινόταν χειρόγραφα από έναν υπάλληλο της επιχείρησης κάτι το οποίο ήταν αναποτελεσματικό.

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών προμηθευτήκαμε νέο σύγχρονο πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις ανάγκες. Έτσι έχουμε έγκαιρη και έγκυρη καταχώρηση των δαπανών και παρακολούθηση των δεδομένων της επιχείρησης. Η ανάληψη της υποχρέωσης (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) γίνεται άμεσα με την ανάθεση της εργασίας ή της προμήθειας και η τιμολόγηση τους γίνεται στο διάστημα που ορίζει ο νόμος μετά την παράδοση τους.

Έχουμε νέο έντυπο έκδοσης των λογαριασμών με δυνατότητα εξόφλησης από τους δημότες με πολλαπλούς τρόπους  όπως η ταχυπληρωμή μέσω ταχυδρομείου η πάγια εντολή μέσω τραπεζών  η εξόφληση μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και με το σύστημα e- pos μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.  Εγκαταστήσαμε και λειτουργεί με τη χρήση ενός μοναδικού κωδικού ο οποίος αναγράφεται στον λογαριασμό που εκδίδουμε,  πρόγραμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή να εκδίδει το λογαριασμό του να τον εξοφλεί  αυτόματα μέσω του e- pos αλλά και να βλέπει στοιχεία του λογαριασμού του όπως προηγούμενες καταναλώσεις να καταθέτει ηλεκτρονικά στην υπηρεσία αιτήσεων ή ακόμη και την ένδειξη του υδρομέτρου και να παρακολουθεί την εξέλιξή τους.

Σε ότι αφορά τις προμήθειες διαπιστώσαμε πως οι προμήθειες των υλικών ύδρευσης για την επισκευή βλαβών στο δίκτυο γινόταν με ένα υπηρεσιακό σημείωμα όπου δεν αναγραφόταν ούτε τα υλικά ούτε οι ποσότητες με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει η υπηρεσία ούτε τι υλικά ούτε πόσα χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε βλάβη από τα συνεργεία.

Φυσικά δεν εφεύραμε την πυρίτιδα εφαρμόσαμε απλά το αυτονόητο.  Για κάθε προμήθεια ζητήσαμε να εκδίδεται δελτίο αποστολής όπου αναγράφονται πλέον τα υλικά και οι ποσότητες της προμήθειας έτσι ώστε να γίνεται έλεγχος της προμήθειας αλλά και της τιμολόγησης αυτής. Σήμερα έχουμε προχωρήσει και στη δημιουργία αποθήκης, έχουμε καταχωρήσει  ήδη τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης και προχωράμε  σε προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια όλων των υλικών ύδρευσης αφού έχουμε ήδη καταγεγραμμένες  ποσότητες  που χρειαζόμαστε.

Σε ότι αφορά τον Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των αντλιοστασίων διαπιστώσαμε πως δεν υπήρχε καμία αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρα είτε γεωτρήσεων είτε αντλιοστασίων και όλες οι περιγραφές των δαπανών αυτών ήταν γενικές (το σύνολο των τιμολογίων ανέφερε μόνο επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων).

Επειδή θεωρήσαμε και θεωρούμε πως μια τέτοια διαδικασία αποτρέπει τον έλεγχο κατά πόσο η εργασία αυτή έχει εκτελεστεί ή το αιτούμενο ποσό ανταποκρίνεται στο κόστος της εργασίας και για λόγους διαφάνειας  αποφασίσαμε σε κάθε βλάβη που προέκυπτε και χρειαζόταν επισκευή ηλεκτροκινητήρα να αντικαθιστούμε αρχικά τον κινητήρα με καινούργιο. Η επιχείρηση δεν διατηρούσε αποθήκη έτσι ώστε να ελέγχει τα αποθέματά της και ούτε υπήρχαν αποθέματα έστω και κατεστραμμένου εξοπλισμού στην κατοχή της. Για το λόγο αυτό ζητήσαμε την παράδοση του εξοπλισμού από τους αναδόχους για να μπορεί να γίνεται πλέον έλεγχος αλλά και καταγραφή του εξοπλισμού. Σήμερα για κάθε ηλεκτροκινητήρα που παραλαμβάνουμε προχωρούμε στην  επισκευή του.

Μετά  από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και τη λήψη προσφορών αναθέσαμε ως ΔΕΥΑΕΛ  πλέον την επισκευή σε ανάδοχο έτσι ώστε να έχουμε ως υπηρεσία τον έλεγχο. Αυτό είχε  σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία αποθεμάτων ηλεκτροκινητήρων οι οποίοι μετά από την επισκευή τους επαναχρησιμοποιούνταν και επιπλέον σταμάτησε το φαινόμενο των συχνών επισκευών δύο και τρεις φορές σε κάθε σχεδόν αντλιοστάσιο κάθε έτος.

Στον τομέα των υδρομετρήσεων λόγω της έλλειψης προσωπικού  χρησιμοποιούνταν άτομα τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα έκδοσης παραστατικών και η πληρωμή τους γινόταν με άλλους τρόπους.

Για το λόγο αυτό προκηρύξαμε διαγωνισμό έτσι ώστε να αναλάβει ανάδοχος της μετρήσεις στα δημοτικά διαμερίσματα που δεν υπάρχουν υπάλληλοι της ΔΕΥΑ  λύνοντας έτσι το πρόβλημα.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

α) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Κατά την πρώτη μας επίσκεψη στο βιολογικό της Ελασσόνας αυτό που παρατηρήσαμε ήταν πως το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ήταν εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα η μονάδα να υπολειτουργεί.

Χαρακτηριστικά:

Στα έργα εισόδου στο σημείο δηλαδή που εισέρχονται τα λύματα και γίνεται η απορρόφηση σκουπιδιών, άμμου και λιπών δεν λειτουργούσε τίποτα με αποτέλεσμα όλα τα ανόργανα υλικά να εισέρχονται στη μονάδα και να δυσχεραίνουν την όποια λειτουργία. Σήμερα τα έργα εισόδου λειτουργούν καλύτερα από κάθε άλλο βιολογικό.

Στο σημείο βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων δυστυχώς τα λύματα υπερχείλιζαν από τις  δεξαμενές σήμερα τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει και η βιολογική επεξεργασία σταθεροποιήθηκε λειτουργικά έχοντας έτσι καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση.

Οι δυο κυκλικές δεξαμενές καθίζησης ήταν φορτισμένες και η μία απ’ αυτές δεν λειτουργούσε  καθόλου με αποτέλεσμα να εμφανιστούν στην επιφάνειά της διάφορα φυτά που σημαίνει μακροχρόνια και όχι περιστασιακή δυσλειτουργία. Σήμερα οι δεξαμενές λειτουργούν με την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Στο σημείο απολύμανσης δεν λειτουργούσε τίποτα από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό με ότι αυτό συνεπάγεται. Σήμερα ενεργοποιήθηκε το μεγαλύτερο  μέρος του εξοπλισμού έχοντας έτσι και καλύτερα αποτελέσματα εξόδου.

Η γραμμή επεξεργασίας ιλύος (λάσπης) μία από τα ίδια δεν λειτουργούσε και εκεί τίποτα σχεδόν. Στον κάδο αποθήκευσης υπήρχε πρασινάδα και φυτά τύπου ντοματιάς που σημαίνει πως για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν γινόταν απομάκρυνση της λάσπης. Αλήθεια τι γινόταν αυτή η λάσπη είναι ένα εύλογο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Επειδή η απομάκρυνση της λάσπης είναι αναπόσπαστο μέρος της εύρυθμης λειτουργίας ενός βιολογικού εμείς το θέσαμε σε λειτουργία γίνεται αφυδάτωση της λάσπης η οποία και μεταφέρεται σε αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αν παρατηρήσατε φέτος παρότι είχαμε μεγάλες ποσότητες νερού στο ποτάμι αυτό δεν «μαύρισε» καθόλου όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια

Το σύστημα αυτοματισμού ακόμη και σήμερα έχει προβλήματα και για το λόγο αυτό εργαστήκαμε και εργαζόμαστε συστηματικά σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία και θέσαμε σε λειτουργία το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Φυσικά συντηρήσαμε των περιβάλλοντα χώρο έτσι ώστε να υπάρχει η εικόνα μιας συντηρημένης και τακτοποιημένης μονάδας.

Δημιουργήσαμε αρχείο ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, με καρτέλες και πρόγραμμα συντήρησης και βάσει αυτών γίνεται  η τακτική συντήρηση.

β) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

Κατά την επίσκεψή μας εκεί διαπιστώσαμε ότι δεν λειτουργούσε  τίποτα είχε γίνει βοσκότοπος χόρτα θάμνοι και δέντρα είχαν σκεπάσει τα πάντα. Ο εξοπλισμός που υπήρχε δεν λειτουργούσε.  Αφού κάναμε την κοπή και των καθαρισμό χόρτων θάμνων και δέντρων καταγράψαμε τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό έτσι ώστε να εφαρμόσουμε και εκεί ένα πρόγραμμα συντήρησης. Έγινε πλήρη συντήρηση των αγωγών και των δικλείδων της μονάδας που βρισκόταν σε άθλια κατάσταση έγινε κλάδεμα όλων των καλαμιών κάτι που ίσως να μην είχε γίνει ποτέ αλλά πάντως δεν είχε γίνει τα τελευταία τριάμισι χρόνια, έτσι ώστε να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργική απόδοση. Τέλος ο περιβάλλον χώρος καθαρίζεται τακτικά  ώστε να έχουμε την επιθυμητή εμφάνιση.

γ) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

Στο βιολογικό του Λιβαδίου τέθηκε πλέον σε λειτουργία το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση της μονάδας.

Οι βιοδίσκοι που ήταν εκτός λειτουργίας, λειτουργούν καθημερινά  και προγραμματισμένα.

 

δ) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ

Ο βιολογικός της  Βερδικούσιας ρημάζει αφού δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία ενώ είναι έτοιμος πριν ακόμη από την συνένωση σε ενιαίο Δήμο.

Μετά την αποκατάσταση της βλάβης μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ στην οποία απευθυνθήκαμε  θα συνδέσουμε άμεσα των αγωγό μεταφοράς με την είσοδο του βιολογικού έτσι ώστε να ξεκινήσει επιτέλους η λειτουργία του.

 

Τέλος εκπονήσαμε τις μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων  για τους βιολογικούς  Λιβαδίου και Σαρανταπόρου και ανανεώσαμε της Βερδικούσιας καθώς είχαν λήξει από το 2012 χωρίς να γίνει η ανανέωσή τους ως οφείλαμε.

Με τις ενέργειές μας αυτές δείχνουμε έμπρακτα την ευαισθησία μας  για το περιβάλλον και δεν αρκούμαστε σε ανέξοδες ανακοινώσεις. Φυσικά όλα αυτά δεν γίνονται μόνα τους η σωστή λειτουργία ενός βιολογικού  έχει κόστος. Το τίμημα όμως μπροστά στη ρύπανση του περιβάλλοντος είναι κατά τη γνώμη μας  ανεκτό για την επιχείρηση. Η προστασία του περιβάλλοντος εκτός από καλές προθέσεις χρειάζεται και πολιτική βούληση και εμείς την έχουμε.

Γι΄ αυτό   αναθέσαμε τη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών Σαρανταπόρου, Λιβαδίου, και Ελασσόνας πιλοτικά σε ανάδοχο  και προχωρήσαμε  σε διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου. Ο διαγωνισμός αυτός βρίσκεται στο ελεγκτικό συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και μόλις ολοκληρωθεί θα υπογραφεί  η σύμβαση με τον ανάδοχο.

Το κόστος για τη λειτουργία και τον τριών βιολογικών ανέρχεται σε 10.500,00 μηνιαίως πλέον του ΦΠΑ. Φυσικά όπως όλοι γνωρίζουμε η σωστή η μη  λειτουργία ενός βιολογικού καθαρισμού έχει και περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο  και απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία του κάτι που η ΔΕΥΑ της Ελασσόνας δεν διαθέτει γι΄ αυτό και η ανάγκη ανάθεσης σε ανάδοχο.  Τέλος για να μην δημιουργούνται παρερμηνείες και εντυπώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες πως η ΔΕΥΑΕΛ έχει πληρώσει δύο φορές πρόστιμο στο παρελθόν αφού μετά από έλεγχους  των αρμόδιων διαπιστώθηκε πως ο βιολογικός της Ελασσόνας επέφερε ρύπανση στο ποτάμι. Σήμερα εκτός από τις μετρήσεις που είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να προσκομίζει στην επιχείρηση έχουμε όπως ανάφερα και παραπάνω την έκθεση σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο κάθε βιολογικός πριν και σε ποια κατάσταση είναι σήμερα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους να επισκεφθείτε τους βιολογικούς και να ενημερωθείτε για τη λειτουργία τους.

 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Στη διάρκεια των δύο περίπου χρόνων  προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε σε βασικά προβλήματα του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης. Συντηρήσαμε τα περισσότερα αντλιοστάσια δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά που κατά κοινή ομολογία  των κατοίκων τις κάθε περιοχής ήταν σε απαράδεκτη κατάσταση όπως π.χ. της Αετοράχης και αλλού. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα καθαρισμού των δεξαμενών ύδρευσης σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα κάτι που είχε να γίνει ακόμη και πριν από τη συνένωση σε ενιαίο Δήμο.

Προχωρήσαμε σε συντήρηση και αξιοποίηση των πηγών στις Τ.Κ. Αζώρου και Φαρμάκης δίνοντας λύση στην ακαταλληλότητα του νερού που έτρεχε στις βρύσες των κατοίκων στις δυο αυτές Τ.Κ.

Αποκαταστήσαμε φθορές  σε  οδοστρώματα  και πεζοδρόμια που είχαν επέλθει από την επισκευή βλαβών είτε ύδρευσης είτε αποχέτευσης και είχαν αφεθεί στην τύχη τους. Εφαρμόσαμε   πρόγραμμα προληπτικού καθαρισμού των φρεατίων και των αγωγών όμβριων υδάτων με τη χρήση του αποφρακτικού οχήματος για την αποφυγή πλημυρικών φαινομένων.

Δώσαμε λύση στο χρονίζων πρόβλημα  πλημύρας μετά από κάθε νεροποντή στο χώρο μπροστά από την παιδική χαρά στην κεντρική πλατεία της πόλης. Κατασκευάσαμε αγωγό όμβριων υδάτων στο Φλάμπουρο και αλλού δίνοντας λύση σε χρόνια προβλήματα.

Στον τομέα της ύδρευσης δώσαμε λύσεις σε χρόνια αιτήματα με επεκτάσεις ή αντικαταστάσεις  υδρευτικών αγωγών σε   περιοχές όπως στη Συκιά  στα Καλύβια την Τσαριτσάνη το Λιβάδι τη Δολίχη  και αλλού.

Ένα πάγιο αίτημα χωρίς ανταπόκριση του προέδρου της Συκιάς ήταν η απ’ ευθείας σύνδεση της δεξαμενής υδροδότησης της Ανάληψης με τη γεώτρηση για να λυθεί το πρόβλημα έλλειψης νερού στον οικισμό της Ανάληψης. Το πρόβλημα  λύθηκε με δικιά μας παρέμβαση κατασκευάζοντας αγωγό δύο περίπου χιλιομέτρων.

Εκπονήσαμε μελέτη ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στο Αμούρι  η κατασκευή της οποίας θα ανακουφίσει υδρευτικά όχι μόνο το Αμούρι αλλά και  ένα μεγάλο μέρος της ποταμιάς συνολικά.

Εδώ να αναφερθώ πως στόχος μας είναι να εκπονήσουμε μελέτη και ήδη έχουμε συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αναθέσουμε την εκπόνηση μελέτης για τη μεταφορά του νερού από την εν λόγω γεώτρηση για την κάλυψη όλων των δημοτικών διαμερισμάτων του πρώην Δήμου ποταμιάς εξασφαλίζοντας έτσι οικονομία αλλά και έλεγχο κάτι που σήμερα δεν υπάρχει λόγω της πανσπερμίας των γεωτρήσεων.

Διεκδικήσαμε και χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια Θεσσαλίας η αξιοποίηση της υδρευτικής γεώτρησης στη Βερδικούσια. Το έργο έχει  ολοκληρωθεί και εξετάζουμε πλέον  τη δυνατότητα μεταφοράς νερού από το δίκτυο της Βερδικούσιας και στον οικισμό Αμπέλια λύνοντας και εκεί ένα χρόνιο πρόβλημα.

Προχωρήσαμε  στην προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης και αντικαταστήσαμε  το απαρχαιωμένο υδραγωγείου του Δομενίκου.

Στον τομέα της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών:

Επικαιροποιήσαμε  τη μελέτη  κατασκευής του υπολοίπου δικτύου αποχέτευσης στη Βερδικούσια  έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού και σε συνδυασμό με τη λειτουργία του βιολογικού θα ολοκληρωθεί ένα έργο πνοής για την περιοχή.

Για τη Δημοτική κοινότητα Λιβαδίου αναθέτουμε την επικαιροποίηση της μελέτης κατασκευής αποχετευτικού δικτύου και του δυτικού τμήματος του οικισμού και τη σύνδεσή του με το βιολογικό.

Δημοπρατήσαμε και παραλάβαμε τη μελέτη της αποχέτευσης της Τσαριτσάνης   προκειμένου να εντάξουμε το έργο και να ξεκινήσει η κατασκευή του.

Αναθέσαμε και παραλάβαμε τις συμπληρωματικές μελέτες τοπογραφική  και υδραυλική για την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης της Κρανιάς έτσι ώστε να ξεκινήσει και γι’ αυτό το έργο η κατασκευή του.

Για την πόλη της Ελασσόνας αφού ανακαλύψαμε τυχαία, από τον ανάδοχο που την είχε εκπονήσει, ότι υπάρχει μελέτη αποτύπωσης του δικτύου ύδρευσης,  εδώ να τονίσω πως δεν το γνώριζαν ούτε οι υπηρεσίες προχωράμε στην ανάθεση της μελέτης για την αντικατάσταση του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ και στο έμψυχο δυναμικό της επιχείρησης.

Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια της μνημονιακής κατοχής η ΔΕΥΑ δεν είχε τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού. Το μόνιμο προσωπικό αυτή στιγμή είναι 6 άτομα μετά και τις δύο συνταξιοδοτήσεις. Ένα μόνο από αυτά είναι υδραυλικός και ένα ασχολείται στη βιβλιοθήκη του δήμου. Για το λόγο αυτό εκμεταλλευτήκαμε τη δυνατότητα μέσω του ΟΑΕΔ και προσλάβαμε με τριετή επιδοτούμενη των ασφαλιστικών εισφορών σύμβαση 5 άτομα ΑΜΕΑ επικεντρώνοντας σε ειδικότητες   τεχνικής κυρίως κατεύθυνσης. Για το διοικητικό έργο της επιχείρησης ασχολούνται επιπλέον ακόμη δύο άτομα με σχέση εργασίας  παροχής υπηρεσιών. Προχωρήσαμε επιπλέον σε δύο αναθέσεις με σύμβαση έργου ενός ηλεκτρολόγου μηχανολόγου και ενός πτυχιούχου διοίκησης και διαχείρισης έργων και προγραμμάτων.

Για την κάλυψη των αναγκών στο τεχνικό μέρος της επιχείρησης, αποκατάσταση βλαβών έλεγχος χλωρίου κλπ καθώς και εργασιών με αυτεπιστασία απασχολούνται  στην επιχείρηση με παροχή υπηρεσίας 12 άτομα για το σύνολο των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου.

Η ετήσια δαπάνη για τους ελεύθερους επαγγελματίες με παροχή υπηρεσιών ανέρχεται σε 235.800,00  για το μόνιμο προσωπικό 160.000,00 ενώ για την κατηγορία ΑΜΕΑ σε 62.000,00.

Για τους λόγους αυτούς έχουμε προτείνει και αναμένουμε την έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 14 ατόμων προκειμένου να στελεχωθεί η επιχείρηση με μόνιμο προσωπικό.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Όσον αφορά στα οικονομικά της ΔΕΥΑΕΛ έχω να τονίσω τα εξής παραλάβαμε την 1/9/2014 ένα ταμείο της τάξης των 192.382,15 € και τιμολογημένες υποχρεώσεις προς τρίτους 242.398,38 διαπιστώσαμε στην πορεία όμως πως υπήρχαν ατιμολόγητες δαπάνες των ετών 2013 και 2014 της τάξης των 250.000,00 και πλέον χιλιάδων και οι οποίες δεν αναγράφονταν πουθενά. Δεν υπήρχαν ούτε περιγραφές των εργασιών που έγιναν ούτε οι ποσότητες των υλικών που προμηθεύτηκαν. Μετά από μια εργώδη προσπάθεια και με τη βοήθεια των αναδόχων και των προμηθευτών καταφέραμε να έχουμε έστω την περιγραφή προκειμένου να προβούμε σε εκκαθάριση των δαπανών. Εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε λύση στο  πρόβλημα που βρήκαμε. Πρέπει να σας ενημερώσω  όμως  πως η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε αναστολή αφού κάποιοι για δικούς τους λόγους με ανώνυμη καταγγελία στον εισαγγελέα ζήτησαν να ελεγχτούν εργασίες τις οποίες εμείς εκτελέσαμε ως μη γενόμενες, δεν προέβλεψαν όμως πως ο έλεγχος αυτός θα ζητηθεί από τον εισαγγελέα για την τελευταία πενταετία και όχι ότι του υποδείχθηκε με την ανώνυμη καταγγελία που κατέθεσαν. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένουμε το εισαγγελικό πόρισμα προκειμένου να προβούμε στην εκκαθάριση.

Τέλος δυο λόγια για τις αγωγές που εκκρεμούν εις βάρος της επιχείρησης. Το ποσό που διεκδικείται ανέρχεται στις 280.000,00 περίπου και δεν θα αναφερόμουν σ’ αυτές αν δεν είχαν μία ιδιομορφία. Σε όλες αναφέρεται πως οι εκτελούμενες εργασίες ανατέθηκαν με προφορική εντολή  και τη συμφωνία τιμολόγησης με τη παρέλευση ενός και πλέον χρόνια.

Πριν αναφερθώ στον προϋπολογισμό του 2017 θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημοτών προς την επιχείρηση.

Το ποσό που όφειλαν οι δημότες όταν αναλάβαμε ήταν 1.828.126,67 € σήμερα το ποσό αυτό έχει ανέλθει στα 2.648.313,57 €   να διευκρινίσω όμως πως σ’ αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται και οι λογαριασμοί που εκδόθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου και αφορούν το 2016 που σημαίνει πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές  παρουσιάζονται αυξημένες κατά 300.000,00 € περίπου με βάση τα στοιχεία του 2015. Στον τομέα αυτό δεν τα καταφέραμε παρότι προσπαθήσαμε. Ενημερώσαμε τους οφειλέτες και τους παροτρύναμε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκές γ’ αυτούς ρυθμίσεις. Η ανταπόκριση δεν ήταν η αναμενόμενη και γι’ αυτό ξεκινήσαμε ήδη μια καινούργια προσπάθεια στην οποία είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τον κανονισμό της επιχείρησης και να προβούμε και σε διακοπές της παροχής ύδρευσης αφού θεωρούμε πως στην πρόταση ρύθμισης που έχουμε ψηφίσει στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ μπορούν να ανταποκριθούν όλοι οι πολίτες.

Τώρα για τον προϋπολογισμό του 2017

Τα έσοδα για τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. προέρχονται από:

1) Η άξια καταναλισκομένου νερού

2) Το ειδικό τέλος (80%)

3) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

4) Το τέλος χρήσης υπονόμων

5) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης

6) Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή

7) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων

8) Τις χρηματοδοτήσεις για την εκτέλεση έργων

9) Τα έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων ή εκποίηση τους                                                                                                      10) Τα δάνεια , οι κληρονομιές , οι δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

Ο  χαρακτήρας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. είναι κοινωφελής και ο κοινωνικός της ρόλος, μεταφράζεται συγχρόνως σε οικονομικό αλλά και αναπτυξιακό αφού:

α) Ανταποδίδει το σύνολο των ετήσιων εσόδων στην τοπική κοινωνία μέσα από τις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών και την κατανάλωση της μισθοδοσίας των εργαζομένων στην τοπική αγορά.

β) Με την απορρόφηση κοινοτικών και εθνικών κονδυλιών τροφοδοτεί με  με σημαντικά ποσά την τοπική αγορά, αυξάνοντας  την τοπική οικονομική δραστηριότητα και το εισόδημα.

γ) Συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη με την κατασκευή έργων υποδομής και προστασίας του περιβάλλοντος.  Η συμβολή της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τα έργα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων είναι σημαντικός, βελτιώνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα και την ποιότητα των υδάτων.

Στόχος του προϋπολογισμού είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους Δημότες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών των λογαριασμών αλλά και η δυνατότητα που παρέχουμε στους Δημότες να παρακολουθούν την εξέλιξη του λογαριασμού τους καθώς και η υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων ή αναφορών προς την επιχείρηση που έχει τεθεί σε εφαρμογή είναι κάποια από τα βήματα που κάναμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Επιγραμματικά θα ήθελα να αναφέρω τις κατηγορίες εσόδων και εξόδων που εμφανίζονται στον προϋπολογισμό.

Α.  Πωλήσεις νερού, συνδέσεων, υπηρεσιών με προϋπολογιζόμενα έσοδα 1.621.000,00 €

Β.  Άλλα έσοδα  χρήσης καθώς και έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 3.807.767,78 €

Το σύνολο των εσόδων  2017 της επιχείρησης χωρίς τη χρηματοδότηση έργων  ανέρχεται στα 5.428.767,78 € που σκοπό έχουν να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης τις απλήρωτες υποχρεώσεις προηγούμενου έτους 506.573,96 € και το πλεόνασμα να καλύψει επενδυτικές δαπάνες από ίδια έσοδα και αποθεματικά όπως αυτές εμφανίζονται στο τεχνικό πρόγραμμα.

Οι δαπάνες αυτές περιληπτικά είναι:

04.25 ANAΛΩΣIMA YΛIKA 205.500,00
04.26 Ανταλακτικά παγίων στοιχείων 124.500,00
04.53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 52.200,00
04.60 AMOIBEΣ KAI EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY 273.500,00
04.61 AMOIBEΣ KAI EΞOΔA ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 138.500,00
04.62 ΠAPOXEΣ TPITΩN 1.428.800,00
04.63 ΦOPOI – TEΛH 14.000,00
04.64 ΔIAΦOPA EΞOΔA 65.800,00
04.65 Τόκοι και συναφή έξοδα 20.300,00
04.66 AΠOΣBEΣEIΣ ΠAΓIΩN ΣTOIXEIΩN ENΣΩMATΩMENΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 999.300,00
04.81 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 10.000,00
04.82 Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων 506.573,96

 

Το υπόλοιπο ποσό που ανέρχεται σε 1.589.793,82 € θα καλύψει επενδυτικές δαπάνες της επιχείρησης.

04.11 Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά έργα 30.000,00
04.12 Μηχανήματα 122.000,00
04.13 Μεταφορικά μέσα 6.000,00
04.14 EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ 15.500,00
04.15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ( ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 1.088.000,00
04.16 AΣΩMATEΣ AKINΗΤΟΠΟΙΗΣEIΣ ΚΑΙ  EΞOΔA ΠOΛYETΟΥΣ AΠOΣBΕΣΕΩΣ 323.000,00
04.18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.000,00

 

 

Πηγή: www.elassonanews.gr


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.