ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ 5 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Νέα 0
ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ 5 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στην δημοτική ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Ελασσόνας συμμετέχουν ως συνεταίροι εκτός από το Δήμο Ελασσόνας, ο οποίος κατέχει ποσοστό συμμετοχής 40%, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας, η ΑΕΝΟΛ ΑΕ, οι Σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας με ποσοστό συμμετοχής 5% η κάθε μία και ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας με ποσοστό συμμετοχής 10% στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των 30.000,00 ευρώ.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις των εκπροσώπων των μετόχων της ενεργειακής κοινότητας, οι οποίοι μετά την υπογραφή του καταστατικού τόνισαν τα εξής:

«Αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες κατακτήσεις για το Δήμο Ελασσόνας η δημιουργία ενεργειακής κοινότητας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τη συμμετοχή του δήμου και των νομικών προσώπων τα οποία εποπτεύει, προκειμένου να πετύχει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο για την ενεργειακή αυτονομία των μετόχων με την παραγωγή ενέργειας, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας με τη διανομή ενέργειας στα φτωχά νοικοκυριά και τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη με την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», δήλωσε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας και συμπλήρωσε:

«Η προεργασία για την ίδρυση της ενεργειακής κοινότητας είχε ξεκινήσει ήδη από το 2020, αλλά η πανδημία και ο σεισμός μετέθεσαν την ίδρυση για αργότερα. Με την τρέχουσα ενεργειακή κρίση απλώς επιβεβαιώνεται η ανάγκη για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη στήριξη των φτωχών νοικοκυριών, ωστόσο η ανάγκη είχε προκύψει νωρίτερα και ο Δήμος Ελασσόνας είχε καταφέρει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση 4.265.000 ευρώ ήδη από το Μάιο του 2021 για το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό έργο δημόσιου οργανισμού στη χώρα, την εγκατάσταση 5 φωτοβολταϊκών πάρκων για τις ενεργειακές ανάγκες της ΔΕΥΑΕΛ».

Εκ μέρους της ΔΕΥΑΕΛ ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Αθ. Γεροφωκάς δήλωσε: «Η ΔΕΥΑ με το Δήμο Ελασσόνας κάναμε ήδη το πρώτο βήμα και επενδύουμε περισσότερα από 4 εκατομμύρια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσω του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών, και τώρα με τη συμμετοχή μας στη δημοτική ενεργειακή κοινότητα θέλουμε να ενισχύσουμε τον κοινωνικό της χαρακτήρα, με τη διανομή μέρους της παραγωγής σε ευάλωτα νοικοκυριά».

Ο πρόεδρος της ΑΕΝΟΛ ΑΕ κ. Ελ. Φουρκιώτης δήλωσε σχετικά: «Είμαστε αρωγοί σε μία εξαιρετική πρωτοβουλία του Δήμου Ελασσόνας, με οφέλη περιβαντολλογικά, οικονομικά αλλά και κοινωνικά. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά ή αιολικά πάρκα, είναι η μόνη λύση στο πρόβλημα του τεράστιου ενεργειακού κόστους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα, ο οποίος πρότεινε τη συμμετοχή της ΑΕΝΟΛ ΑΕ στην Ενεργειακή Κοινότητα, αλλά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που στήριξαν με τη θετική τους ψήφο τη συμμετοχή μας σε αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία για το δήμο».

Για τη συμμετοχή τους στη νεοϊδρυθείσα ενεργειακή κοινότητα μίλησαν και οι πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ευ. Θεοδωράκη και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Χαρ. Γκουντούρας, σημειώνοντας ότι οι ενεργειακές ανάγκες των επιτροπών καλύπτονται από τις χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ωστόσο είναι σημαντικό να προχωρήσουν οι επενδύσεις στην παραγωγή και εξοικονόμηση της ενέργειας, ώστε οι χρηματοδοτήσεις να αξιοποιηθούν στο εξής για τη βελτίωση των σχολικών κτιρίων και την αναβάθμιση του σχολικού εξοπλισμού.

Για τον κοινωνικό χαρακτήρα της ενεργειακής κοινότητας του Δήμου Ελασσόνας μίλησε και ο πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας κ. Αθ. Καλύβας, εστιάζοντας στις ανάγκες που μπορεί να καλύψει η ενεργειακή κοινότητα στις κοινωνικές δομές του Δήμου, τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και τις αθλητικές εγκαταστάσεις, και οπωσδήποτε τη βοήθεια στα φτωχά νοικοκυριά. «Ο κοινωνικός οργανισμός του Δήμου συμμετέχει με ενισχυμένο ποσοστό λόγω της στόχευσης για την παροχή βοήθειας στους ευάλωτους, σε συνέχεια της δράσης του Οργανισμού μας για την ενίσχυση των απόρων, των ηλικιωμένων και των πιο αδύναμων από τους συμπολίτες μας».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κατασταστικού της νεοϊδρυθείσας ενεργειακής κοινότητας του Δήμου Ελασσόνας η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε. Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού που στόχο έχει την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

Το αρχικό κεφάλαιο της ενεργειακής κοινότητας του Δήμου Ελασσόνας ανέρχεται στα 30.000,00 €, το οποίο αποτελείται από εκατό (100) συνεταιριστικές μερίδες αξίας 300 € η κάθε μία. Για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της «Ενεργειακής Κοινότητας Ελασσόνας Συν.Π.Ε.» εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4513/2018 σε συνδυασμό με το Ν.1667/1986 περί συνεταιρισμών.

Η Ενεργειακή Κοινότητα έχει τη δυνατότητα εκ του καταστατικού να προβαίνει αυτοδύναμα ή να συμμετέχει σε δράσεις που αποβλέπουν μεταξύ άλλων: α) στην προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε., β) στη σύνταξη μελετών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, γ) στη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα σχετικά με τους σκοπούς της, δ) στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλών σχετικά με τους σκοπούς της, ε) στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας, στ) σε δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας σε ευάλωτους καταναλωτές ή πολίτες κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας θα αποτελείται από τρία (3) μέλη και θα συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη της Ε.Κοιν. με εκπροσώπους τους και κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει, συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο.

Το καταστατικό εγκρίθηκε και τυπικά από την Ιδρυτική Συνέλευση των μελών που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ελασσόνας και θα ισχύει με την καταχώρησή του στο Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.ΜΗ. του ν. 3419/2005. Ορίστηκε δε προσωρινή διοικούσα επιτροπή, η οποία θα μεριμνήσει για την έγκριση του καταστατικού, μετά την οποία θα συγκαλέσει εντός 30 ημερών την πρώτη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης.

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή είναι τριμελής και απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα: α) τον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Νικ. Γάτσα, β) τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας κ. Κων. Κορακίδη και γ) τον αντιδήμαρχο Ελασσόνας κ. Δημ. Καρανίκα. Μέχρι την εκλογή αιρετής Διοίκησης από την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών η Τριμελής Επιτροπή θα εκπροσωπεί την Ενεργειακή Κοινότητα και θα επιμεληθεί των τρεχουσών υποθέσεών της.

Πηγή: paidis.com


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.