Μπαργιώτας: «Πλήθος προβλημάτων από τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών»

Νέα 0

Ο τρόπος που έχει επιλεγεί για να προχωρήσει η ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση σε μεγάλη μερίδα πολιτών. Η απολύτως ατυχής επιλογή αεροφωτογραφιών του 1945 για την αποτύπωση των χαρτών – μια εποχή που η Ελλάδα έβγαινε από μια καταστροφική Κατοχή, με έναν αγροτικό τομέα ελάχιστα εκβιομηχανισμένο και με μεγάλες περιοχές της χώρας κατεστραμμένες και εγκαταλειμμένες – δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στις μετέπειτα ανάγκες γης. Η χρήση αεροφωτογραφιών του 1960 θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιο αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης, καθώς οι όποιες εκχερσώσεις έγιναν στην περίοδο από το 1945 έως το 1960, ήταν με άλλες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και δεν έχουν σχέση με τις μετέπειτα παρεμβάσεις.
Οι δασικοί χάρτες μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος, διασφάλισης της δημόσιας περιουσίας, δίνοντας ταυτόχρονα και μια αναπτυξιακή διάσταση. Όμως, για να εμπεδωθεί από τους πολίτες η αναγκαιότητα για την αποτύπωση των δασικών χαρτών, θα πρέπει να μην συνδυάζεται με δυσθεώρητα τέλη αντίρρησης, καθώς αρκετοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ειδικά αν στο τέλος ένστασης συμπεριληφθεί και το κόστος μελετητών, τοπογράφων και δικηγόρων, η συνολική επιβάρυνση γίνεται δυσβάσταχτη.
Τέλος, ένα ακόμη πρόβλημα που αφορά ολόκληρη τη Θεσσαλία, έχει να κάνει με τις γεωργικές εκτάσεις, οι οποίες το 1945 απεικονίζονταν ως χορτολιβαδικές και άλλαξαν χρήση τις επόμενες δεκαετίες λόγω των αναγκών για αγροτική γη και της εκβιομηχάνισης του αγροτικού τομέα. Αυτό έγινε μέσω συγκεκριμένων τοπογραφικών διαταγμάτων, όμως αυτές οι πληροφορίες δεν ενσωματώθηκαν τελικά στους δασικούς χάρτες, με αποτέλεσμα να απεικονίζονται ως χορτολιβαδικές ή δασικές. Αυτό θα έχει συνέπεια να δημιουργηθούν προβλήματα στους καλλιεργητές, όταν οι δασικοί χάρτες αποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο Βουλευτής Λάρισας κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό αν θα προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση του τέλους αντιρρήσεως, αν θα δώσει παράταση στο δίμηνο υποβολής αντιρρήσεων και πως σκοπεύει να λύσει το πρόβλημα με τις πολλές αγροτικές εκτάσεις που απεικονίζονται ως χορτολιβαδικές, δημιουργώντας πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: «Πλήθος προβλημάτων από τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών»

Με το υπ’ αριθμ. ΑΔΑ:ΩΙΖΛΟΡ10-ΜΨΣ/03-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ορίστηκε η διαδικασία αντιρρήσεων. Η αποτύπωση των δασικών χαρτών είναι μια μακρά και «αμαρτωλή» ιστορία, καθώς η απουσία τους έδωσε την ευκαιρία σε πάσης φύσεως συμφέροντα να εκμεταλλευτούν με αθέμιτους τρόπους δημόσια γη. Το φαινόμενο είναι τόσο εκτεταμένο, που σε συνδυασμό με τη γνωστή απροθυμία του ελληνικού δημοσίου να ρυθμίσει το θέμα, έχει οδηγήσει σε μια τελματωμένη κατάσταση όπου οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες δεν ξεπερνούν το 1% της συνολικής έκτασης της χώρας.
Η κύρωση των δασικών χαρτών είναι απαραίτητο να προχωρήσει, γιατί διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και αποτελεί ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο και προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Για να έχει, όμως, αποδοχή από τους πολίτες θα πρέπει να συνδυαστεί με την κατάλληλη ενημέρωση για τις εκτάσεις τους και το χαρακτηρισμό τους ως δασικών. Η υιοθέτηση, όμως, αεροφωτογραφιών του 1945 για την αποτύπωση των χαρτών είναι επιλογή απολύτως ατυχής. Η χρήση αεροφωτογραφιών του 1960 θα αποτελούσε πιο αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα και τις παρεμβάσεις που έχουν συμβεί στο ενδιάμεσο. Επιπλέον, για να εμπεδωθεί από τους πολίτες η αναγκαιότητα για την αποτύπωση των δασικών χαρτών, θα πρέπει να μην συνδυάζεται με δυσθεώρητα τέλη αντίρρησης, καθώς αρκετοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ειδικά αν στο τέλος ένστασης συμπεριληφθεί και το κόστος μελετητών, τοπογράφων και δικηγόρων, η συνολική επιβάρυνση γίνεται δυσβάσταχτη.
Πρόβλημα που αφορά ολόκληρη τη Θεσσαλία έχει να κάνει με τις γεωργικές εκτάσεις, οι οποίες το 1945 απεικονίζονταν ως χορτολιβαδικές και άλλαξαν χρήση τις επόμενες δεκαετίες λόγω τόσο των αναγκών για αγροτική γη και της εκβιομηχάνισης του αγροτικού τομέα. Αυτό έγινε μέσω συγκεκριμένων τοπογραφικών διαταγμάτων, όμως αυτές οι πληροφορίες δεν ενσωματώθηκαν τελικά στους δασικούς χάρτες, με αποτέλεσμα να απεικονίζονται ως χορτολιβαδικές ή δασικές. Αυτό θα έχει συνέπεια να δημιουργηθούν προβλήματα στους καλλιεργητές, όταν οι δασικοί χάρτες αποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επειδή οι δασικοί χάρτες θα προστατεύσουν οριστικά τη δημόσια περιουσία και το περιβάλλον από καταπατητές,

Επειδή οι δασικοί χάρτες και η έγκαιρη ολοκλήρωση του κτηματολογίου μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)Προτίθεστε να προχωρήσετε σε περαιτέρω μείωση του τέλους αντιρρήσεως που υποχρεούται να καταβάλει κάποιος πολίτης κατά της θεματικής αποτύπωσης του δασικού χάρτη της περιοχής του;
2)Θα προχωρήσετε σε αναθεώρηση της διαδικασίας αντιρρήσεων, ώστε για περιπτώσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά να μην χρειάζεται να υποβάλλονται αντιρρήσεις, μειώνοντας έτσι τόσο την επιβάρυνση για τους πολίτες όσο και διοικητικό κόστος για το δημόσιο;
3)Δεδομένου ότι το δίμηνο για την υποβολή αντιρρήσεων δεν επαρκεί για την ενημέρωση των πολιτών και ο όγκος των αντιρρήσεων προβλέπεται να είναι μεγάλος καθιστώντας αδύνατη την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους από τη Δημόσια Διοίκηση, θα δώσετε παράταση;
4)Πως σκοπεύετε να λύσετε το πρόβλημα με τις πολλές αγροτικές εκτάσεις που απεικονίζονται ως χορτολιβαδικές, δημιουργώντας πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ

«Αναγκαία η σύγκλιση για ισχυρή Κεντροαριστερά»

«Η διαφορά της δημοκρατίας από τα ελεγχόμενα κοινοβούλια είναι αυτό που κατοχυρώνεται και στο Σύνταγμα με απόλυτο τρόπο, η πλήρης ανεξαρτησία σκέψης και έκφρασης γνώμης του Βουλευτή. Δεν υποχρεούται ο βουλευτής να παραδώσει την έδρα του, έχει δικαίωμα, αν θέλει όμως, να παραιτηθεί. Το Ποτάμι έχει φτάσει να μου επιτίθεται προσωπικά και εγώ το θεωρώ κακό. Δεν έχουν βάση οι κατηγορίες ότι όσοι φύγαμε από το Ποτάμι θέλουμε να διασφαλίσουμε τη θέση μας. Όσοι φύγαμε, δεν έχουμε κοινά πολιτικά χαρακτηριστικά. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο φυλλοροεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, καθώς έχουμε χάσει τα 2/3 των στελεχών μας μέσα σε ένα 8μηνο και η μόνη κριτική ήταν προς συγκεκριμένους βουλευτές. Από την πλευρά του κόμματος υπάρχει η αιτιολογία ότι οι ψηφοφόροι ψήφισαν το κόμμα. Ποιος είναι όμως αυτός που θα κρίνει την τάση ή την επιθυμία του εκλογικού σώματος σήμερα; Αν η έδρα ανήκει στους ψηφοφόρους, τότε οι μόνοι που μπορούν να το κρίνουν είναι οι ψηφοφόροι. Και οι ψηφοφόροι κρίνουν με έναν τρόπο» τόνισε ο κ. Μπαργιώτας, Βουλευτής Λάρισας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρώτη Γραμμή» στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και στους δημοσιογράφους Βασίλη Λυριτζή και Δημήτρη Οικονόμου.
Στη συνέχεια, για το χώρο της Κεντροαριστερά είπε «Συζητάω με όλους. Αν εννοείτε παζάρια, δεν υπάρχουν. Θα ήθελα στην Κεντροαριστερά να υπάρξει σύγκλιση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με τη  νέα κίνηση παλαιών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Είναι πολύ αρνητικό που δημιουργούνται δύο πόλοι στην Κεντροαριστερά. Αυτή ήταν μια από τις διαφωνίες της κατάρρευσης των συνομιλιών ΠΑΣΟΚ- Ποταμιού. Η προϋπόθεση είναι να είναι ένας ο πόλος, αλλιώς νομίζω ότι δεν κάνουμε τίποτα στο χώρο της Κεντροαριστεράς».
Σχολιάζοντας τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και την αδυναμία της κυβέρνησης να κλείσει την αξιολόγηση επεσήμανε ότι «Δυστυχώς φαίνεται ότι ξαναμπαίνουμε σε ένα κύκλο, όπως το 2015 και το 2012, και την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση, γιατί αδυνατεί να πάρει αποφάσεις και να αναλάβει το πολιτικό κόστος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρει τι θέλει να κάνει και προσπαθεί μόνο να κερδίσει χρόνο, ο οποίος όμως δεν υπάρχει». Τέλος, ανέφερε ότι δεν προσφέρει τίποτα να κατηγορούμε μόνο τους ξένους για τα δικά μας προβλήματα. «Συζητάμε για τους «κακούς» ξένους, οι οποίοι όντως έχουν κάνει εγκληματικά λάθη και το έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι. Όμως, το βασικό ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς ως χώρα. Αν οι ξένοι είναι τόσο κακοί, τότε γιατί οι άλλες χώρες που μπήκαν σε μνημόνιο μετά από μας έχουν ήδη βγει από την κρίση; Συνεχίζουμε να είμαστε στο ίδιο σημείο, να μένουμε πίσω και να είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε βγει από το τούνελ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: www.leukipoli.com


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.