Τα δικαιολογητικά για την ένταξη των πρώην εργαζομένων του “SUPER MARKET LARISSA” στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΤΠ στην Παγκοσμιοποίηση

Νέα 0
Τα δικαιολογητικά για την ένταξη των πρώην εργαζομένων του “SUPER MARKET LARISSA” στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΤΠ στην Παγκοσμιοποίηση

smlarissa

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη των πρώην εργαζομένων του “SUPER MARKET LARISSA” στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) είναι ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρος των ενεργειών στο Έργο με κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ) στις επίπεδου NUTS 2 περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ Θεσσαλίας (EL14)».
Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Ενημερώνει τους 557 πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης με την επωνυμία «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ», ότι αρχίζει η υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» και τους καλεί να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε αυτό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο έργο έχουν οι 557 πρώην εργαζόμενοι οι οποίοι απολύθηκαν από την επιχείρηση με την επωνυμία: «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ» έπειτα από την πτώχευσή της.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου το ΕΙΕΑΔ , θα συνεργαστεί με τους ακόλουθους συμμετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Αναπτυξιακή Καρδίτσας (AN.KA.) και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

Ο σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και η παροχή υποστήριξης στους πρώην εργαζομένους έτσι ώστε να οδηγηθούν στην εξεύρεση εργασίας ή καλύτερης πιο σταθερής εργασίας καθώς και στη διασφάλιση της άσκησης επιτυχούς επαγγελματικής/ επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της συμμετοχής στις ενέργειες: της επαγγελματικής συμβουλευτικής, της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, της επιδότησης κινητικότητας και της προώθησης της αυτοαπασχόλησης/ επιχειρηματικότητας. Οι Ενέργειες του Έργου θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας και θα έχουν διάρκεια από την 1η Ιουλίου 2017 έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2018.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη των πρώην εργαζομένων του “SUPER MARKET LARISSA” στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa

7 Ιουλίου 2017

Πληροφορίες
Ημερομηνίες
Δικαιολογητικά
Οδηγίες
Σχετικά Αρχεία

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) είναι ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρος των ενεργειών στο Έργο με κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ) στις επίπεδου NUTS 2 περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ Θεσσαλίας (EL14)».

Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Ενημερώνει τους 557 πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης με την επωνυμία «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ», ότι αρχίζει η υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» και τους καλεί να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε αυτό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο έργο έχουν οι 557 πρώην εργαζόμενοι οι οποίοι απολύθηκαν από την επιχείρηση με την επωνυμία: «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ» έπειτα από την πτώχευσή της.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου το ΕΙΕΑΔ , θα συνεργαστεί με τους ακόλουθους συμμετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Αναπτυξιακή Καρδίτσας (AN.KA.) και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

Ο σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και η παροχή υποστήριξης στους πρώην εργαζομένους έτσι ώστε να οδηγηθούν στην εξεύρεση εργασίας ή καλύτερης πιο σταθερής εργασίας καθώς και στη διασφάλιση της άσκησης επιτυχούς επαγγελματικής/ επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της συμμετοχής στις ενέργειες: της επαγγελματικής συμβουλευτικής, της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, της επιδότησης κινητικότητας και της προώθησης της αυτοαπασχόλησης/ επιχειρηματικότητας. Οι Ενέργειες του Έργου θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας και θα έχουν διάρκεια από την 1η Ιουλίου 2017 έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν ή αποστείλουν την αίτηση τους με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα 7 έως 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00 μμ.

Για περισσοτερες πληροφοριες στο τηλεφωνο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 2410537489 ή 2493022745 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Πηγή: www.elassonanews.gr


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.